[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->•Kup książkę•Poleć książkę•Oceń książkę•Księgarnia internetowa•Lubię to! » Nasza społecznośćO książcepozowanie jednej osoby bywa wyzwaniem, a co do-piero dwóch, kiedy możliwości aranżacji ujęcia jest conajmniej dwa razy więcej, podobnie jak potencjalnych pro-blemów! Trzeba zadbać nie tylko o to, by każdy z modeliwyglądał atrakcyjnie, lecz także by obydwoje harmonijniesię uzupełniali. Ponadto, pary na ogół pragną portretów,które odzwierciedlałyby ich relacje, a nie tylko wygląd. Tooznacza, że na zdjęciach niektórych par trzeba umieć poka-zać żar miłości, na innych przyjemność i radość, jakie oby-dwoje czerpią z bycia razem, na jeszcze innych — hobbybądź wspólne zainteresowania.Kolejne wyzwanie polega na tym, że zdjęcia par są naj-częściej wykonywane w miejscu wskazanym przez klientów.To oznacza, że fotograf musi improwizować, aby opracowaćpozy pozostające w harmonii z otoczeniem (lub zdecydo-wanie z nim kontrastujące). W wielu przypadkach wybranepozy trzeba też dopasować do dostępnego oświetlenia.Niniejszy album został opracowany z myślą o ułatwie-niu rozwiązywania tego typu problemów. Znajdziesz w nimzdjęcia wykonane przez zawodowych, cenionych fotografówmody, portrecistów oraz fotografów ślubnych, które mogąbyć inspiracją dla ambitnych artystów, szukających cieka-wych środków wyrazu we własnej pracy. Nie wiesz, jak za-aranżować sesję z konkretną parą w konkretnym miejscu?Przejrzyj przykładowe fotografie, wybierz interesujące moty-wy i zaadaptuj je. Szukasz pomysłów na urozmaicenie pracnowymi pozami? Poszukaj takich, które przypadną Ci dogustu, i pomyśl nad ich wykorzystaniem (lub zaczerpnię-ciem z nich pewnych elementów) w trakcie sesji z modelami.Dla wygody portrety zostały pogrupowane w zależności odtego, jak duża część sylwetek została ujęta w kadrze. I tak,album rozpoczyna się od ujęć do ramion, bezpośrednio ponich znajdziesz podobne fotografie, lecz z uwzględnieniemUjednej lub dwóch dłoni. W dalszej kolejności zamieszczonesą zdjęcia od pasa w górę, czyli takie, które obejmują gło-wę, ramiona, ręce i dłonie, a także przynajmniej część klat-ki piersiowej. Kolejną grupę stanowią portrety trzy czwarte,przedstawiające parę od głów do łydek. Znaczną część książ-ki zajmują portrety całych postaci — najtrudniejsze do po-prawnej realizacji ze względu na konieczność zatroszczenia sięo każdy detal sylwetki. Zarówno ujęcia trzy czwarte, jak i ca-łych postaci są podzielone na pozy stojące, siedzące i leżące.Trudno być pomysłowym i kreatywnym dzień po dniu,rok po roku, lecz niekiedy wystarczy iskra, drobna sugestia,by przełamać brak weny. W tej książce znajdziesz mnóstwoinspirujących przykładów, które powinny Ci w tym pomóc.Spis treściO książce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3ujęcia do ramion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdjęcia 1 – 66ujęcia od pasa w górę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdjęcia 156 – 183ujęcia trzy czwarte — pozy siedzące i leżące . . . zdjęcia 184 – 277ujęcia trzy czwarte — pozy stojące . . . . . . . . . . . . zdjęcia 184 – 277ujęcia całych postaci — pozy siedzące i leżące . . zdjęcia 278 – 337ujęcia całych postaci — pozy stojące . . . . . . . . . . zdjęcia 338 – 485Detale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdjęcia 486 – 500Dodatek. Najważniejsze informacje o pozowaniu . . . . . strona 120Fotografowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 123Spis odsyłaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 125FOTOgRAFOWANIE PAR. 500 kREATYWNYch ujęć3Kup książkęPoleć książkęO książcepozowanie jednej osoby bywa wyzwaniem, a co do-piero dwóch, kiedy możliwości aranżacji ujęcia jest conajmniej dwa razy więcej, podobnie jak potencjalnych pro-blemów! Trzeba zadbać nie tylko o to, by każdy z modeliwyglądał atrakcyjnie, lecz także by obydwoje harmonijniesię uzupełniali. Ponadto, pary na ogół pragną portretów,które odzwierciedlałyby ich relacje, a nie tylko wygląd. Tooznacza, że na zdjęciach niektórych par trzeba umieć poka-zać żar miłości, na innych przyjemność i radość, jakie oby-dwoje czerpią z bycia razem, na jeszcze innych — hobbybądź wspólne zainteresowania.Kolejne wyzwanie polega na tym, że zdjęcia par są naj-częściej wykonywane w miejscu wskazanym przez klientów.To oznacza, że fotograf musi improwizować, aby opracowaćpozy pozostające w harmonii z otoczeniem (lub zdecydo-wanie z nim kontrastujące). W wielu przypadkach wybranepozy trzeba też dopasować do dostępnego oświetlenia.Niniejszy album został opracowany z myślą o ułatwie-niu rozwiązywania tego typu problemów. Znajdziesz w nimzdjęcia wykonane przez zawodowych, cenionych fotografówmody, portrecistów oraz fotografów ślubnych, które mogąbyć inspiracją dla ambitnych artystów, szukających cieka-wych środków wyrazu we własnej pracy. Nie wiesz, jak za-aranżować sesję z konkretną parą w konkretnym miejscu?Przejrzyj przykładowe fotogra e, wybierz interesujące moty-wy i zaadaptuj je. Szukasz pomysłów na urozmaicenie pracnowymi pozami? Poszukaj takich, które przypadną Ci dogustu, i pomyśl nad ich wykorzystaniem (lub zaczerpnię-ciem z nich pewnych elementów) w trakcie sesji z modelami.Dla wygody portrety zostały pogrupowane w zależności odtego, jak duża część sylwetek została ujęta w kadrze. I tak,album rozpoczyna się od ujęć do ramion, bezpośrednio ponich znajdziesz podobne fotogra e, lecz z uwzględnieniemUjednej lub dwóch dłoni. W dalszej kolejności zamieszczonesą zdjęcia od pasa w górę, czyli takie, które obejmują gło-wę, ramiona, ręce i dłonie, a także przynajmniej część klat-ki piersiowej. Kolejną grupę stanowią portrety trzy czwarte,przedstawiające parę od głów do łydek. Znaczną część książ-ki zajmują portrety całych postaci — najtrudniejsze do po-prawnej realizacji ze względu na konieczność zatroszczenia sięo każdy detal sylwetki. Zarówno ujęcia trzy czwarte, jak i ca-łych postaci są podzielone na pozy stojące, siedzące i leżące.Trudno być pomysłowym i kreatywnym dzień po dniu,rok po roku, lecz niekiedy wystarczy iskra, drobna sugestia,by przełamać brak weny. W tej książce znajdziesz mnóstwoinspirujących przykładów, które powinny Ci w tym pomóc.Spis treściO książce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3Ujęcia do ramion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdjęcia 1 – 66Ujęcia od pasa w górę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdjęcia 156 – 183Ujęcia trzy czwarte — pozy siedzące i leżące . . . zdjęcia 184 – 277Ujęcia trzy czwarte — pozy stojące . . . . . . . . . . . . zdjęcia 184 – 277Ujęcia całych postaci — pozy siedzące i leżące . . zdjęcia 278 – 337Ujęcia całych postaci — pozy stojące . . . . . . . . . . zdjęcia 338 – 485Detale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdjęcia 486 – 500Dodatek. Najważniejsze informacje o pozowaniu . . . . . strona 120Fotografowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 123Spis odsyłaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 125FOTOGRAFOWANIE PAR. 500 KREATYWNYCH UJĘĆ3Kup książkęPoleć książkę3.Autorem zdjęcia jest jeff hawkins1.Autorem zdjęcia jest kevin kubota4.Autorem zdjęcia jest jeff hawkins2.Autorem zdjęcia jest jeff hawkins5.Autorem zdjęcia jest jeff hawkinsKup książkęPoleć książkę [ Pobierz całość w formacie PDF ]