[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Aby rozpocząć lekturę,kliknij na taki przycisk,który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.Jeśli chcesz połączyć się z Portem WydawniczymLITERATURA.NET.PLkliknij na logo poniżej.A.M. FredroŚLUBY PANIEŃSKIERozum mężczyzną, białogłową afekt tylkorządzi; oraz1kocha, oraz nienawidzi; nie gdzierozum, ale gdzie afekt, tam wszystka.And. Maks. Fredro1Motto - z dzieła A. M. Fredry Przysłowia mów potocznych, przysłowie nr 124.o r a z - wnet, zaraz.1OSOBYPani DobrójskaAnielaKlaraR a do s tGustawAlbinJanScena na wsi, w domu P a n i D o b r ó j s k i e j.2AKT PIERWSZYDuży pokój – dwoje drzwi w głębi, trzecie drzwi po prawej stronie sceny do pokojów P a n i Do b r ó j s k i e j, czwarte po lewej do pokoju G u s t a w a; okno.SCENA PIERWSZAJansamw płaszczu zarzuconym na ramiona – chodzi, patrzy w okno,potem mówi ziewając„Czekaj mnie, nie śpij, powrócę o trzeciéj” –Piękna mi trzecia! Słońce jak w dzień świeci,A mój pan drogi gnie sobie parole2Albo z butelką... albo... No! już milczeć wolę.–––––SCENA DRUGAJ a n, R a d o s t.Radostidąc ku drzwiom G u s t a w aSpi Gucio?JanCzy spi?... Jak zabity, panie.R a d os tLubi spać hultaj.Jan2g n i e... p a r o l e - gra w karty; przy niektórych grach hazardowych grający zaginali róg karty, na którą stawialiwiększą sumę - na parol, tzn. na słowo.3zastępując od drzwiNiechże pan nie wchodzi.RadostA to dlaczego?JanBo spi.RadostNic nie szkodzi.JanzastępującBędzie się gniewał.RadostNic mi się nie stanie.JanDopiero zasnął – ledwie pół godziny,RadostCóż w nocy robił?JanNie spał.RadostA z przyczyny?JanZ przyczyny?... Zasłabł.RadosttroskliwieZasłabł.Janz westchnieniemNiespodzianie.RadostCóż mu jest?JanCo jest?... Jakiś zawrót głowy...RadostHm!...4 [ Pobierz całość w formacie PDF ]