[ Pobierz całość w formacie PDF ]
W naszym zestawie
śladów po znanych
VIP-ach, które mogą
być celem cieka'h)'ch,
I
majówko'h)'ch wycie�
czek, nie mogło za­
braknąć mistrza
Twardowskiego. Mój
ulubiony awanturnik
sarmackiej Rzeczypospolitej zostawił po sobie
i swojej legendzie mnóstwo śladów i tropów.
Piszemy o diabelskiej maczudze, zwanej Ma­
czugą Herkulesa koło zamku w Pieskowej Ska­
le, a także słynnym lustrze w Węgrowie. Teraz
pęknięte, niegdyś wypolerowane miało slużyć
ponoć przywo.Janiu zza światów zmarlych.
Być może odpowiednio "porysowane"
i oświetlone rzucało blask, który przy odrobi­
nie dobrej woli mógł przybierać kształty żąda�
nych postaci. W zestawie znajduje się również
Bydgoszcz. Według Józefa Ignacego Kraszew­
skiego właśnie tu, przez cztery miesiące bawił
i czarował mistrz, w trakcie swego bujnego
turnee. Hitem jego pokazów było odmładza­
nie chętnych. Z tej okazji Twardowski ukazuje
się w oknie kamienicy przy Starym Rynku 15
dwa razy: o 13.13 i 21.13. W naszym zesta­
wie zabrakło tym razem miejsca tragicznej
śmierci mistrza. Legenda wiąże to h)'darzenie
z karczmą we wsi Mystki przy drodze na Wy­
sokie
Mazowieckie. To właśnie tu, jak
chce
dr Roman Bugaj, najwybitniejszy badacz dzie­
jów Lorenza Dhura (czyli naszego mistrza),
u
ciekającego
'
po śmierci króla Zygmunta
Augusta z Knyszyna, Twardowskiego dorwali
wysłannicy Mniszchów. Być może hochszta
­
pler bronił się nawet czarami, ale .ilku rosłych
drabów wyciągnęło go po prostu zza ławy
i
porwało. legenda zrobiła z tego zaraz dia­
belskie porwanie do piekieł, ale prawda jest
chyba bardziej prozaiczna. Mistrz musiał znik­
nąć,
bo widział cuda, które przy jego igrasz­
kach były prawdziwymi finansowymi maj­
stersztykami. Dziś we wsi wspomnianej
karczmy już nie ma, lokalna legenda wiąże
jednak to wydarżenie
z
kilkusetletnim wiązem
tuż za wsią, wokół którego leżą jeszcze jakieś
stare cegly. Jeśli tak było, to cegly te są jedy­
nymi resztkami po słynnym Rzymie! Miłego
weekendu i wielu przygód na szlaku fascynu­
jących postaci.
5.
4
Mapa 1
Szlakiem: Napoleona, Fidela
Castro, Lutosławskiego ...
5.
38
Mapa2
Szlakiem: Piłsudskiego, Hitlera,
Kiepury ...
NASI AUTORZY:
i

PAWEŁ PIZU�SKI
Historyk, autor książEk
,KrLŻay od
A
do :',

."
,Wielki
leksykon
rycerstwa polskiego'.
_....
,
RADDSAW ŻVDDNIK
Historyk, p
o
d
r
óż
n
ik
i
muzyk. Współpracuje
z magazynem
o podróżach ,Vayage'.
PIOTR
UA
po
d
żn
i
k
,
poszukiwacz skarbów
i żeglarz.
Autor
prewodniw.
JOANNA LAMPARSKA
Dziennikarka, napisaa
m.in. ,Tajemnicze
zakątkL Przewodnik
inny niż wzystkie".
G
J-
G+J
GRUNER+JAHA
PS,
Z
O.D.łCO
.•
s.
l,
M
ays
k
a !5.
674 W!llf,
ę!.
)
3000
WW.GUJ.PL
Przes:
Mag
da)ęna
Mia
da:
a
Materkowska
Dyrektor
promcjI
i
wydawnlzr:
a Pudlowska
lrmlng: Maa GaW�K
Dyrer sy
G-J,
lan To!
lama
D�rlQr
s.
.�!I:
Malata Ta:",iz
Za1epca dyr. reklamy:
Kana NowakOWSka
owIe zlpolów:: M,
ał'ska·Ab"t.
J
Dąbtoskl.
Z L
i
s
.
K.
osińska
(Mu�imedla)
M.
Gsz',a (dr, uod)_
oordynaeja sprzedży:
Anna Urbaniak
yr!kor
u
łp:/w..us.ple-mall:lcs.pI
l.
12)
3-378 x 2).00
Reklor nZe!n�:
Mi;h!Wójc-
RdakI'
rDWą;:
ZU11 l8!elaw�a
SekretarIat:
Moni>a
limcuk.
Ellta Madej.
zasęcy
d
.
naz
:
Jakub MilniK.
z,m161Z k
Dreor
syy:
Paweł fa
ae d:ji:
b,a
Pll.yZka·{rz. na ik
oo:y'
ra
<
TlZ
Nowak.
k Sa
So gale,
et Bay I). n <i,
Hun
al6wz. Marcin
k
Redakcja:
JJz a�
Joama Njkdsmska.
��łu w
Busi5sACorporme
KAZIMIERZ PYTKO
D
z
i
n
nikarz. wieloletni
współpracownik
,Focusa", ,Focusa
Historia"
i
"Śledczego".

ka.
do:
Joanna
Chleb,ra
MlOOl: Mil Adamyk
(r.)
ytbu:a
I
bsługa Klta:
Jezy
JanIk
(dyr.)
t lonu operfanswego:
Tlz
Ko�Cki
M .
n <ki
w..locus.p!1gor
od
ProduJa: Marek
r
(r).
Sani�w Siemiski
Druk:
AR
ONNEV
e p.
z
0.0.
MICHAŁ WÓJCIK
REDAKTOR NACZELNY
Więcej na:
ww . ebookgigs.eu
.."
:;$

,
7
.
'
b
d
a
e
Więcej na:
ww
.ebookgigs.eu
[S]
1
•.
20
2
3
5
6
h
f
g
apo eon Bonapate
ma w Polsce swoje drzewa,
kamienie i kaplizki.
Pierwszy raz był tutaj
w
1806
roku, drugi
-
sześć lat później, gdy
szykował się do ataku
na Rosję. Kilka miesięcy
później wracał pokonany
z ocalałą resztką swojej armii
przez Poznań, Wschowę,
Głogów i Bolesławiec
PAŁAC
ORDYNANSA
TUREW,
WOJ
.
WIE.KOPPSKlE.
ow
.
KOSNSKI
W
rodzinnej wsi generała Dezyderego
.
Chłapowskiego, oficera ordynanso�
wego Napoleona, do dziś zachował
się barokowy palac Chlapowskich oraz park
krajobrazowy. Na cześć generała jeden z oka­
załych
strych
dębów nazwany zostal jego imie­
niem. Pamięci dawnego właściciela majątku
poświęcony jest również stojący przed pałacem
głaz.
W 1992
roku re
z
ydenc
j
a w Turwi, waz
z
kilkoma okolicznymi miejscowościami, zna­
lazła się w granicach Parku Krajobrazowego
im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Dziś do­
stępny do .viedzania jest zarówno park, jak
i dawna pałacowa kaplica.
Zwiedzanie pałacu
jest możliwe dla zoganizowanyh
grup. po
w
ześniejszy
m
umówieniu.
Mapa
1,
4c
[ Pobierz całość w formacie PDF ]