[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//--> Foresight w zarządzaniu strategicznymBorodako Krzysztof Jak ściągnąć Foresight w zarządzaniu strategicznym? - INSTRUKCJA1. Kliknijtutajlub skopiuj linkhttp://www.better2download.com/files/foresight-w-zarzadzaniu-strategicznym-WFFbCFZWDFQAWwlQAw==do przeglądarki. 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.Foresight wciąż niedoceniany... wciąż mało znany Przedsięwzięcia foresightowe, począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku, są z powodzeniemrealizowane na całym świecie, w tym również w Polsce. Mimo to problematyka foresightu wciąż jest jeszcze w naszym kraju mało znana i – co zatym idzie – niedoceniana. Książka ta jest pierwszą polską publikacją poświęconą temu tematowi. Zawiera syntetyczny opis procesu foresightu –począwszy od definicji, genezy i istoty, poprzez klasyfikację i stosowane metody, aż do organizacji i realizacji. Autor szczególny nacisk kładzie nawykorzystanie foresightu w zarządzaniu strategicznym w regionach. Przedstawia charakterystykę projektów realizowanych w krajach UniiEuropejskiej. Podkreśla również znaczenie foresightu korporacyjnego. Książka kierowana jest zarówno do studentów, doktorantów i pracownikównaukowych uczelni wyższych na kierunkach ekonomicznych i zarządzania, zgłębiających wiedzę o metodach badania przyszłości, zarządzaniustrategicznym, rozwoju regionalnym czy zarządzania technologiami, jak i do praktyków – pracowników instytucji zajmujących się kreowaniemrozwoju społeczno-gospodarczego regionów, organizatorów i uczestników obecnie realizowanych i przyszłych projektów foresightowych. Uważampodjęcie trudu napisania książki poświęconej problematyce foresightu za niezwykle cenną inicjatywę. Szczególnie, że na polskim rynku wydawniczymbrak jest pozycji książkowych poświęconych zagadnieniom foresightu. Prof. zw. dr hab. Joanicjusz Nazarko, Politechnika Białostocka, WydziałZarządzania POBIERZ Foresight w zarządzaniu strategicznym TERAZ!http://www.better2download.com/files/foresight-w-zarzadzaniu-strategicznym-WFFbCFZWDFQAWwlQAw== [ Pobierz całość w formacie PDF ]