[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Foto
GeA
.
com
4
sierpień/wrzesień
2010
STOCZNIA
uroki fabrycznych hal
CYPR
Wyspa dłuugiego lata
CHINY
W kolebce cywilizacji
Witold Krassowski
Nadal nie mam
aparatu cyfrowego
SUWALSZCZYZNA
Miejsce na plener
1 www.fotogea.com MAJ 2010
o fotografowaniu i podróżach
 Od
REDAKCJI
4
Dzień Dobry,
Czas wakacji, czas na podróże,
czas na robienie zdjęć! Rozje-
SPiS treśCi
dziemy się po całym świecie,
GeAPodróż:
Stocznia str.
9
GeAPocztówka:
Chiny str.
28
GeAinspiracje:
Cypr str.
44
GeAPlener:
Suwalszczyzna str.
59
GeAMistrz:
Wywiad z Witoldem Krassowskim str.
68
szukając nowych wrażeń
i tematów do fotografowania. Od dawna
jestem przekonany, że jeżeli ktoś nie
potrai zrobić dobrego zdjęcia przy swo-
im domu, nie zrobi go także 10 000 km
dalej, ale może warto próbować! Nasza
redakcja także wybiera się w odległe stro-
ny: Rumunia, Albania, Turcja czy Syria,
ale z pewnością nie pominiemy pięknych
miejsc w Polsce: Podlasia, Roztocza, Su-
walszczyzny czy Bieszczadów.
Spotkamy
się zatem dopiero w październiku!
MARek WAśkiel
redaktor naczelny
miesięcznika FotoGeA.com
»
GeAzooM str. 3
»
GeAMiX str. 6
»
GeAFeLietoN str. 27
»
GeAreCeNzJA str. 41
»
GeAForUM str. 42
»
»
GeAGADŻety str. 56
»
GeASprzęt str. 66
»
GeAzapowiedzi str. 80
2 www.FotoGeA.com c
sierpieN/wrzesieN 2010
´
Spis treści
´
 Gea
ZOOM
GórA MACChAPUCChAre
6997 M N.P.M., NePAL
rybi ogon – święta góra Ne-
palczyków. Wchodząc powy-
żej Annapurna base Camp, tuż
obok niedużej stupy z modli-
tewnymi lagami dla uczczenia
bogów, zobaczyliśmy widok
zapierający dech w piersiach.
było warto postawić te jeszcze
kilka kroków po dojściu
do base Camp, żeby poczuć
niezwykłość tego miejsca.
zdjęcie: Agnieszka Muszyńska
3 www.fotogea.com MAJ 2010
GeaZoom
 Gea
ZOOM
KAySeri, tUrCJA
Część meczetu zajmuje
szkoła koraniczna, w której
trwa nauka języka arabskiego
i Koranu. Nauczyciel ma
prawie 80 lat, a pilny
uczeń 43.
zdjęcie: Marek Waśkiel
www.waskiel.pl
4 www.fotogea.com MAJ 2010
GeaZoom
Gea
ZOOM
 Gea
ZOOM
SAhArA, tUNezJA
Pierwsze promienie słońca złocą
piasek pustyni. Nachylam się
ostrożnie, żeby zrobić zdjęcie
wędrującego skorpiona. Wygląda
groźnie i budzi mój respekt,
pomimo iż przed momentem został
wyjęty z pojemnika przez właściciela
kramiku sprzedającego róże pustyni.
zdjęcie: robert Wiśniewski
www.xtrebor.home.pl
5 www.fotogea.com MAJ 2010
GeaZoom
Gea
ZOOM
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]