[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->TAP.2?.Focusa·KazimierzPasekredaktor naczelnyTych wszystkichpoważnychnaukowychpisarzyStevenPin-ker, psychologzajmujący się naukąojęzyku,w swoimwłaśniewydanym poradniku(.Przewodnikopisaniuw XXI wieku dlanizmy pewnychprocesów,istotękonkretnychludzimyślących")przekonuje, zenajważniejszetopisaćpro-odkryćitp.)zwykłemuczytelnikowi,sto!Nieważne sązasadygramatyki, konstrukcjitekstu;powin-który naokreślonymzagadnieniusięnie zna?Poniśmyprzedewszystkimzwracać uwagęnato, jakjęzykjestpierwszebardzo trudno przy pisaniupominąćekspertomanalizowanyprzeznasz mózg.Zamiastpisać mądrze,kwie-pewne aspektyopisywanegozjawiska,bo wydajeimsię,żeciście,zawile,trzebapisaćprosto(takjakna codzieńkomu-spłycająwtedytemat,popularyzują wersjęwulgarnie okro-nikujemysięzinnymi)i krótko!Żadneodkrycie? Powiedzciejoną.Po drugiekażdeuproszczenie,sprowadzenieprzed-to niektórym uczonym, naukowcom, dziennikarzom - u wie-stawianego problemu do minimumtopopełnieniegrzechulupoprawnośćmerytoryczna powodujegmatwaninę zdań,śmiertelnego,zaktóryniedostanąrozgrzeszenia.Po trzecieprzezktórąnie przebijesięnikt o normalniefunkqonu1ącymużycienormalnych,potocznych,zrozumiałychdlalaikasłów·mózgu.Towłaśnieudowadnia Pinker.Matakżejednąradę:natoobniżenierangizagadnienia, sprowadzenieautora doroliopisywanyproblemwartospojrzećzlotu ptaka.Ztakiej wyso-byle jakiegopismaka.Po czwarteautorytet, którejuż zniży kościtaksamowidzi specjalistajak imyślącylaik.Wtedymogąsiędo popularyzacji wiedzy, niemyślio tym,żebyczytelnikałatwiej się dogadać.Azlotuptaka, oprócztego,żelepiejwidać,zainteresowaćtematem,pokazaćjegoznaczenie,powiązanietotakże ładniej widać.c.b.d.o.z codziennymżyciem.Szkoda na tomiejsca,on chce przeka-zaćjaknajwięcejwiedzy!Dlaczego tak trudnoznaleźćautorów,którzy w sposóbprzystępny potrafiąwytłumaczyćnaukowe teorie(mecha-Pułapkina myszy zróżnychepokObserwal:iorium.......„ .•„•..•••.••••.••„.„.„.„.„•.•• „ •.• „„ .•..•••6MedycynaMłodośćCywilizacjaKrwawe boginie..............................................................70w Indiach iNepaluwierniskładają tysiącezwierzątwofierze,byuzyskaćmoc pierwiastkakobiecego-Paweł SkawińskiRozmaitości.....................................................................76Jesieniąpokazują,jak bardzo kreatywni1okrutnipotrafią byćludzie.mamy we krwi...........................................14Kontrowersyjna terapia moze pomóc chorymna alzheimera i inne schorzeniazwiązanezpodeszłymwiekiem - lukasz KaniewskiJeszdużo białka?Zamiastmięśnimozesz7.:!:~~od:wać osteoporozęh~_orf'O"~ra-;.~6Motoryzacja..................................................................22KosmosPółwiekuPsychologiaWiekcierńny..........................................................„ ..•.......78na Marsie....................................................30NadCzerwoną Planetąkrążąnowesondy.Coodkryją?-TomaszAugustyniakCywilizaqaRozmnażajciesię!.....„.„.„..•.. „ .• „.„.•.. „.„.• „ •..•.• „.„„ •...36Dlaczego niepamiętamypierwszychlatżycia?-Krystyna RomanowskaTechnologiaKto manipul4ienaszymiemoc(jami?............84Rto praktyczniekażda większa ńrmainternetowa.obiStawką sąmiliardydolarówzreklam-MarekMataczCywilizacjaJakróżnekrajepróbująskłonićswoichobywatelido posiadania dzieci-MichałFiedorowiczPrzyrodaZnaleźć, zakopać, zjeść...........................................42Cooznaczająkoloryisymbole w.Focusie"Bizneszza krab..............................................................88Więźniowiewsłużbiekorporacji-Kamil NadolskiJedynezwierzętaurządzająceinnym pogrzebytopadlinozercy - WojciechMikołuszkoMedycynaSześć białkowychGenialna bzdura:Yeti........................................92Gadżety............................................„ ••••••••...•.••••••..•.••••••••94OePrzyrodaNauka o ZiemiEkologiaTechnolog~amibów.......................................46byćProteinysą dziśw modzie, ale ich nadmiarmożeszkodliwydla zdrowia -MartaZaraskaFobosbrony: Ludziekontra myszy..........98PytaniaiOdpowiedzi.......................................102Felieton:W górach szybciejpłynieczas............106MotoryzaqaWynalazkiInternetRozrywka............................................................................50Kulbura.„..„„...•„„.„......„...••.„ ...„.„..„ .•........•..••.••.•..•..•.....•..56H storiaMedycyna·ZdrowieCywilizacjaHistoriaPsychologiaEkonomiaKul.urc.~~~~~sGrzyb nahoryzoncie.............................„„„„„.„„„„.58Kiedygroziłnam atak nuklearny -Andrzej FedorowiczJak tiodziała:Bomba atomowa...„.„... „ .......•••„.„.•..•„ .•..•..•.....•. .•. .•.•.64TechnologiaOZagubieni nacyfrowęjmapie.........„ •.. „ ..„ .•„ ......66Elektroniczna nawigacjarozleniwianasze szarekomórki - Jan Stradowski4Focus- Listopad 2014ObserwatoriumPiękne inaczęjONie ma jednego wspólnego dlacałej ludzkościkanonu urody.Do takiegownioskudoszłamłoda amerykańskaartystka Esther Honig.Abypotwierdzićswojeprzypuszczenia, dziewczynawysłała swoją fotografiędo 40 grafików z25krajówświata.Zatrudnienizapośrednictwemserwisuinternetowego Fiverrartyścimielizazadaniewykonaćdowolny retusz portretu Esther-moglinałożyćcyfrowymakijaż, zaproponowaćuczesanie lub nawetzmienić kształtust, oczu i nosa.„Projekt»Before&After« pokazuje, jakpięknojestpostrzeganewróżnychkulturachświata"-po-wiedziała„Focusowi" artystka.Więcejzdjęćznajdziecie nastronie estherhonig.com.•6Focus- Listo pad 2014Wronajesłi mądrzęjszaodsiedmiolałikaAWJedna z bajek Ezopaopowiada okruku i dzbaniezwodą.Ptak, bynapić sięwody, do której niesięgadziobem, wrzuca do naczynia kamyki i w ten sposób podnosipoziom wody.Najnowszebadania, zainspirowaneEzopowąbajką, pokazały, żew manipulowaniu poziomem wody w naczy-niuwronybrodate(Corvus moneduloides),endemicznygatunekzNowejKaledonii,sąrówniedobre jak siedmioletnie dzieci.Corina Logan zUniversityof California w Santa Barbaraopisaławprestiżowymperiodyku „PloS One"serięekspe-rymentów wykonanych zpomocąbiologów z University ofAuckland. Najpierw naukowcy przygotowali dwa pojemnikinawodętakiej samejwysokości,leczróżnej średnicyicoza tym idzie -objętości.Celembyłosprawdzenie, czy ptakiodgadną,doktóregonaczynia powinnywrzucaćkamyki, bydosięgnąćnagrodyunoszącej sięna powierzchni wody.Więk­szość uczestniczącychwteściewron brodatychporadziłasobieztymzadaniem.Następnytestbyłtrudniejszy:naukowcy postawili przedwronami dwa zestawy. Jedenstanowiłypo prostu dwa po-jemniki,drugi - pojemnikipołączonezesobąw niewidocznysposób pod blatemstołu,cosprawiało, żewrzucanie kamykówdo jednego z nichpodnosiłopoziom wody w drugim. Dzieci dosiódmego rokużycianieodgadły,gdziewrzucaćkamyki, bysmakołyk wypłynąłnagórę.Za to jedna z wronporadziłasobiez tym znakomicie.Cale badaniezarejestrowałykamery naukowców. Odniesie-•nie do nagrania zamieszczamypowyżej.Kobietymrugajądwa·razyczęściej niżmężczyźni.3i~~iI7--~~~~~~~~I [ Pobierz całość w formacie PDF ]