[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Foto
GeA
.
com
4
MAURETANIA
kwiecień 2011
SPOTKANIA WŚRÓD PIASKÓW
ALPY
NA SZCZYCIE MONT BLANC
WENECJA
Nie tylko dla zakochanych
ZORZA POLARNA
Zrób jej zdjęcie!
PISANKI
Świąteczne wieści z Podlasia
1 www.fotogea.com MAJ 2010
BEZPŁATNY MAGAZYN DO POBRANIA Z
o fotografowaniu i podróżach
 Od
redakcji
4
DZIEń DOBRY
,
Foto
GeA
.
com
o fotografowaniu i podróżach
Rozmawialiśmy niedawno z grupą znajo-
mych zajmujących się zawodowo redago-
SPIS TREśCI
waniem czasopism i portali internetowych.
GeAReportaż:
MAURETANIA/ str.
14
GeAPrzygoda:
Alpy/ str.
32
GeAPolska:
Pisanki / str.
48
GeAPocztówka:
Wenecja / str.
54
FOTOPorady:
Zorza Polarna / str.
67
Nagle okazało się, że wszyscy narzekamy
na trudności w ciekawym pokazaniu Polski. Nie ma inte-
resujących zdjęć, brak nowych tematów.
Zastanawiam
się czyżby Polska przestała być interesującym
miejscem na fotograiczne wyprawy?
Łatwiej jest
pojechać na drugi kraniec świata i tam zrobić kolorowy,
egzotyczny materiał? Chyba nie. Z reguły nie doceniamy
tego co mamy blisko – uważamy, że są to tematy banal-
ne, nieciekawe. Nie poszukujemy oryginalnych kadrów
tuż obok nas.
Ale nie narzekam! Biorę swój sprzęt i
ruszam w Polskę.
Z pewnością już wkrótce odszukam
wiele ciekawych tematów.
MAREk WAśkIEl
redaktor naczelny,
miesięcznika FotoGeA.com
»
GeAZOOM str. 3
»
GeAMIX str. 7
»
GeAFElIETON str. 29
»
GeAkonkursy str. 43
»
GeAFORUM str. 44
»
GeAGADŻETY str. 64
»
FOTOPorady str. 67
»
Na własne oczy str. 73
»
2 www.FotoGeA.com c KWIECIEŃ 2011
Spis treści
 GeA
ZOOM
BIAŁYSTOk/POlSkA
Gołębie zawody w pięknym
i szybkim starcie.
Zdjęcie: Marek Waśkiel
/www.waskiel.pl
3 www.fotogea.com MAJ 2010
GeaZoom
 GeA
ZOOM
kAIR/EGIPT
kairskie muzea są już udostępnione
dla zwiedzających. Jednak bardzo
mało turystów decyduje się na wy-
jazd do Egiptu aby zobaczyć zabytki
starożytności.
Zdjęcie: Piotr święcicki
4 www.fotogea.com MAJ 2010
GeaZoom
Gea
zoom
 GeA
ZOOM
WARSZAWA / POlSkA
Niespełniony sen o wolności.
Zdjęcie: Grażyna Czuduk
5 www.fotogea.com MAJ 2010
GeaZoom
Gea
zoom
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]