[ Pobierz całość w formacie PDF ]
3
Foto
GeA
.
com
o fotografowaniu i podróżach
KENIA
marzec2012
Hakuna Matata!
MADERA
wyspa, na której się świętuje
DOMINIKANA
W kRaInIE PIRatÓW
BUŁGARIA
PLAŻE PO SEZONIE
1
www.fotogea.com MAJ 2010
BEZPŁATNY MAGAZYN DO POBRANIA Z
  Od
redakcji
3
Foto
GeA
.
com
o fotografowaniu i podróżach
DZIEń DOBRY
,
Zabierając się za fotografowanie nie do-
ceniamy jakże często kluczowych elemen-
SPIS TREśCI
tów: warsztatu, wyobraźni i intuicji.
Nie
GeAPodróż:
kENIA / str.
14
GeAPrzygoda:
CHODZĘ SOBIE.../ str.
38
GeAPodróż:
DOMINIkANA / str.
51
GeaPodróż:
MADERA/ str.
71
GePodróż:
BUŁGARIA/ str.
88
doceniamy także widzenia – i tego
fotograicznego ale jeszcze bardziej tego własnego
- osobistego punktu widzenia, który nadaje zdję-
ciom… indywidualny wymiar.
Nie sztuką jest bowiem
wykonać poprawny obraz pozbawiony emocji. Sztuką
jest przedstawić go w taki sposób by widza poruszał,
zmuszał do releksji albo nawet, co jest najtrudniejsze
do działania - akcji!
kliknij i dołącz do naszych Przyjaciół na Facebooku:
Fotograf musi mieć własne zdanie,
opinie na różne
tematy oraz musi samodzielnie i nieszablonowo myśleć.
Bowiem jego myśli i marzenia kształtują kadry.
MAREk WAśkIEl
redaktor naczelny,
miesięcznika FotoGeA.com
»
GeAZOOM str. 3
»
GeAMIX str. 7
»
GeAFORUM str. 46
konkursy str. 50
»
Bez Filtra str. 67
»
Zapowiedzi str. 106
2 www.FotoGeA.com c
MARZEc 2012
Spis treści
 GeA
ZOOM
DUGGA/ TUNEZJA
Ruiny starożytnego miasta.
Zdjęcie: Marek Waśkiel
3
www.fotogea.com MAJ 2010
GeaZoom
 Gea
zoom
GeA
ZOOM
TROGIR / CHORWACJA
Jedno z najciekawszych zabytko-
wych miast nad Adriatykiem.
Zdjęcie: Marek Waśkiel
4
www.fotogea.com MAJ 2010
GeaZoom
 Gea
zoom
GeA
ZOOM
WODZIŁkI / SUWAlSZCZYZNA
Fragment moleny (świątyni)
Staroobrzędowców.
Zdjęcie: Marek Waśkiel
5
www.fotogea.com MAJ 2010
GeaZoom
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]