[ Pobierz całość w formacie PDF ]
100 najlepszych sztuczek
i trikw. Wydanie III
Autor: Rob Sheppard
TĀumaczenie: Alina Sikora-Godlewska
ISBN: 978-83-246-1540-7
Top 100 Simplified Tips & Tricks
Format: 215x255, stron: 232
Wydawnictwo Helion
ul. Koľciuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
Odkryj tajniki fotografii cyfrowej
¤
Jak optymalnie dobraě parametry ekspozycji?
¤
W jaki sposb skomponowaě ujķcie?
¤
Jak katalogowaě, obrabiaě i publikowaě fotografie cyfrowe?
Jesteľ posiadaczem cyfrowego aparatu fotograficznego? OpanowaĀeľ juŃ podstawy
korzystania z niego i chcesz nadal rozszerzaě swojĴ wiedzķ? Fotografia cyfrowa daje Ci
niemal nieograniczone moŃliwoľci robienia profesjonalnych zdjķě reportaŃowych,
portretowych, przyrody i tych najtrudniejszych Ï sportowych. Aby jednak wykonane
przez Ciebie zdjķcia wyrŃniaĀy siķ poľrd natĀoku dziesiĴtek tysiķcy innych, musisz siķ
wiele nauczyě. Samo poznanie i opanowanie potencjaĀu Twojego aparatu to za maĀo
Ï niezbķdne jest opanowanie zasad kompozycji, technik fotograficznych oraz metod
obrbki zdjķě.
WĀaľnie te informacje znajdziesz w ksiĴŃce âFotografia cyfrowa. 100 najlepszych
sztuczek i trikw. Wydanie IIIÒ. CzytajĴc jĴ, dowiesz siķ, jak efektywnie korzystaě
z programw tematycznych i trybw manualnych, nauczysz siķ komponowaě ciekawe
ujķcia i fotografowaě w rŃnych warunkach oľwietleniowych. Przeczytasz o korekcji
nieudanych zdjķě za pomocĴ programu Photoshop Elements, zapoznasz siķ z zasadami
praktycznego katalogowania, drukowania i publikowania zdjķě w sieci. Odkryjesz takŃe
inne ciekawe sztuczki, dziķki ktrym zaczniesz robiě zdjķcia jak zawodowiec!
¤
Dobr czuĀoľci matrycy i formatu zapisu fotografii
¤
Fotografowanie w rŃnych warunkach oľwietleniowych
¤
Tryby tematyczne i nastawy rķczne
¤
Kontrola gĀķbi ostroľci
¤
Kompozycja ujķcia
¤
Twrcze techniki fotograficzne
¤
Katalogowanie zdjķě
¤
Korekcja barwna i tonalna
¤
Praca z plikami RAW
¤
Tworzenie panoram
¤
Drukowanie fotografii
¤
Publikacja zdjķě w internecie
Szlifuj umiejķtnoľci mistrza fotografii!
Fotografia cyfrowa.
Spis treści
1
Przygotuj się do robienia zdjęć
#1
Znajdź dobrą okazję do wykonania zdjęcia
14
#2
A wszystko zaczyna się od kilku liter
16
#3
Poznaj dobrze swój aparat
18
#4
Wybierz odpowiedni format zdjęć
20
#5
Dobierz rozdzielczość i stopień kompresji zdjęcia
22
#6
Dobierz czułość aparatu, a więc odpowiedni współczynnik ISO
24
#7
Popraw kolorystykę zdjęcia dzięki
ustawieniu prawidłowego balansu bieli
26
#8
Już pierwsze ujęcie zrób doskonałe
28
#9
Spakuj się na efektywną fotogra czną wycieczkę
30
2
Starannie rozważ warunki oświetleniowe
#10
Dobierz odpowiednie światło
34
#11
Fotografuj w pełnym słońcu
36
#12
Fotografuj w łagodnym świetle cienia
37
#13
Wykorzystaj „złotą godzinę”
38
#14
Dodaj naturalnego światła, korzystając z ekranu odbijającego
39
#15
Rozprosz światło za pomocą dyfuzora
40
#16
Zlikwiduj głębokie cienie za pomocą błysku wypełniającego
41
#17
Użyj światła padającego z okna do zdjęć portretowych
42
#18
Zastosuj zewnętrzną lampę błyskową,
by uzyskać światło kierunkowe
44
#19
Fotografując we wnętrzach, zastosuj odbity esz
46
#20
Zapobiegaj efektowi czerwonych oczu
47
6
 3
Dobieraj odpowiednią ekspozycję
#21
Zrozum, czym jest ekspozycja
50
#22
Dowiedz się, co tak naprawdę robi światłomierz
52
#23
Poznaj różne tryby fotografowania
54
#24
Dobierz odpowiednią metodę pomiaru światła
56
#25
Skorzystaj z histogramu, aby uzyskać właściwą ekspozycję
58
#26
Popraw ekspozycję, korzystając z funkcji kompensacji ekspozycji
60
#27
Unikaj na zdjęciach tzw. przepaleń
62
#28
Wykonaj dwa zdjęcia w celu uzyskania
pełnego zakresu tonalnego obrazu
64
4
Kontroluj ostrość i głębię ostrości
#29
Ustaw idealną ostrość, stosując statyw
68
#30
Zatrzymaj na zdjęciu ruch, korzystając z krótkiego czasu
otwarcia migawki
69
#31
Pokaż na zdjęciu ruch, korzystając z długiego czasu otwarcia migawki 70
#32
Dodaj zdjęciu dramatyzmu dzięki panoramowaniu obiektu
71
#33
Zrozum, czym jest głębia ostrości
72
#34
Kreatywnie steruj dużą głębią ostrości
74
#35
Uzyskaj wspaniałe efekty, stosując małą głębię ostrości
76
#36
Zrozum, co to jest ogniskowa
78
#37
Kontroluj perspektywę za pomocą ogniskowej
80
#38
Panuj nad tłem dzięki przesłonie i ogniskowej obiektywu
82
7
Spis treści
5
Rób dobre zdjęcia
#39
Szukaj dobrych ujęć, a nie obiektów
86
#40
Rozważ wszelkie możliwości
88
#41
Skomponuj zdjęcie ze wspaniałym efektem
90
#42
Wywołaj uderzające wrażenie kompozycją zdjęcia
92
#43
Wykorzystaj pierwszy plan zdjęcia
94
#44
Fotografuj szczegóły, by wzbudzić zainteresowanie
96
#45
Spróbuj różnych wariantów kompozycji zdjęcia
98
#46
Skorzystaj z danych, jakie dostarcza format EXIF
100
#47
Pamiętaj, że cierpliwość,
wprawa i wysiłek są gwarancją udanych zdjęć
102
6
Twórcze pomysły fotograficzne
#48
Skup uwagę na fotografowanym obiekcie
106
#49
Fotografuj kolor, by uzyskać widowiskowe zdjęcia
108
#50
Uchwyć na zdjęciu ruch za pomocą ltru neutralnej gęstości
110
#51
Kontroluj kolor i odbicia światła za pomocą ltru polaryzacyjnego 111
#52
Wykonaj serię zdjęć, by stworzyć z nich panoramę
112
#53
Rób zdjęcia, które wzbudzą zachwyt
114
#54
Fotografuj sceny o małym kontraście
115
#55
Rób zdjęcia o każdej porze roku
116
#56
Fotografuj wzory i kształty
117
#57
Połącz możliwości światła naturalnego i esza lampy błyskowej
118
#58
Eksperymentuj, by tworzyć niepowtarzalne fotogra e
120
#59
Fotografuj w nocy, by dodać zdjęciom wyrazu
121
8
Adobe Photoshop Elements
#60
Naucz się optymalnej kolejności obróbki obrazu
124
#61
Zachowaj i chroń oryginalne pliki zdjęć
126
#62
Wykadruj i wyprostuj swoje zdjęcia
128
#63
Przetwórz zdjęcie, by uzyskać silną biel i czerń
130
#64
Dostosuj tony pośrednie
132
#65
Łatwa korekcja kolorów
134
#66
Popraw kolory zdjęcia, korzystając
z narzędzia Hue/Saturation (barwa/nasycenie)
136
#67
Konwertuj pliki formatu RAW za pomocą Adobe Camera Raw
138
#68
Zrozum, czym jest przestrzeń kolorów
140
#69
Przywróć szczegóły w cieniach i światłach obrazu
za pomocą narzędzia Shadows/Highlights (przyciemnianie/rozjaśnianie) 142
#70
Mody kuj wybrany obszar zdjęcia
144
#71
Zachowaj historię zmian
146
8
Adobe Photoshop Elements — coś więcej niż podstawy
#72
Stwórz zdjęcie panoramiczne
150
#73
Zrozum, czym są warstwy
154
#74
Stosuj warstwy dopasowania dla uzyskania większej elastyczności
156
#75
Stosuj maski warstw, by odseparować wprowadzane zmiany
od reszty zdjęcia
158
#76
Wykorzystaj zaznaczenie do stworzenia maski warstwy
160
#77
Rozjaśnij bądź przyciemnij wybrany obszar obrazu
161
#78
Popraw ekspozycję zdjęcia
162
#79
Użyj narzędzia Clone Stamp do usunięcia niepożądanych elementów 164
#80
Z kolorowych zdjęć zrób czarno-białe
165
#81
Skonwertuj plik formatu RAW dwukrotnie
dla uzyskania większej ilości szczegółów
166
#82
Połącz dwa zdjęcia o różnej ekspozycji
i uzyskaj pełen zakres tonalny obrazu
168
9
7
Podstawy obróbki obrazów w programie
[ Pobierz całość w formacie PDF ]