[ Pobierz całość w formacie PDF ]
IDZ DO
PRZYK£ADOW
Fotografia cyfrowa.
SPIS TRECI
Biblia
Autor: Dan Simon
T³umaczenie: Marek Korbecki (rozdz. 8 – 28, dod. A – D),
Marcin Starzyk (przedmowa, rozdz. 1 – 7)
ISBN: 83-7361-718-3
Tytu³ orygina³
Format: B5, stron: 472
KATALOG KSI¥¯EK
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA
Ksi¹¿ka „Fotografia cyfrowa” zawiera mnóstwo takich w³anie informacji. Znajdziesz
w niej wiadomoci dotycz¹ce wyboru aparatu cyfrowego i szczegó³owe opisy
wszystkich funkcji, jakie mo¿na w nim znaleæ. Przeczytasz równie¿ o dodatkowym
osprzêcie, który mo¿e okazaæ siê przydatny przy fotografowaniu. Dowiesz siê,
jak fotografowaæ ró¿ne tematy, komponowaæ ujêcie i radziæ sobie z ró¿nymi warunkami
owietleniowymi. Nauczysz siê korzystaæ z mo¿liwoci, jakie oferuje „cyfrowa ciemnia
fotograficzna”. Jeli wykonywanie zdjêæ aparatem cyfrowym jest jednym z elementów
Twojej pracy, znajdziesz tu równie¿ cenne wskazówki.
• Wybór aparatu cyfrowego
• Korzystanie z wszystkich funkcji aparatu
• Statywy, lampy b³yskowe, torby i inne przydatne akcesoria
• Zasady kompozycji ujêcia
• Obiektywy, przys³ona i migawka
• Fotografowanie w kiepskich warunkach pogodowych
• Portrety
• Fotografia sportowa
• Zdjêcia przyrody i krajobrazów
• Organizacja cyfrowej ciemni
• Korekcje i modyfikacje zdjêæ
• Archiwizacja i katalogowanie obrazów
• Fotografia cyfrowa dla przedstawicieli ró¿nych zawodów
Miêdzy robieniem zdjêæ a fotografowaniem jest ogromna ró¿nica.
Jeli chcesz j¹ poznaæ — przeczytaj tê ksi¹¿kê.
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
Spis treści
O Autorze ..........................................................................................................17
Przedmowa .......................................................................................................19
Część I Podstawy fotografii cyfrowej ......................................... 25
Rozdział 1. Wiedza niezbędna na początek.....................................................27
Zalety fotografii cyfrowej.................................................................................................................... 27
Problem wyboru aparatu cyfrowego.................................................................................................... 28
Podstawowe parametry aparatów — co jest ważne ............................................................................. 28
Aparat kompaktowy kontra lustrzanka cyfrowa .................................................................................. 29
Aparaty kompaktowe .................................................................................................................... 29
Cyfrowe lustrzanki ........................................................................................................................ 30
Zadanie: wybór aparatu cyfrowego ......................................................................................... 31
Podsumowanie..................................................................................................................................... 36
Rozdział 2. Podstawy obsługi aparatu ............................................................37
Przygotowanie aparatu ........................................................................................................................ 37
Baterie ........................................................................................................................................... 37
Pamięć........................................................................................................................................... 39
Ustawienia aparatu .............................................................................................................................. 40
Ustawienie jakości......................................................................................................................... 40
Balans bieli.................................................................................................................................... 41
ISO ................................................................................................................................................ 42
Dobór parametrów ekspozycji ............................................................................................................. 42
Dążenie do technicznie dobrej jakości................................................................................................. 45
Właściwe naświetlenie .................................................................................................................. 45
Korekcja naświetlenia ................................................................................................................... 45
Wybory.......................................................................................................................................... 45
Zadanie: ustawianie parametrów aparatu kompaktowego ......................................................... 46
Proste, ale niezwykle użyteczne akcesoria .......................................................................................... 47
Torby fotograficzne....................................................................................................................... 47
Lampy błyskowe ........................................................................................................................... 49
Statywy.......................................................................................................................................... 50
Statywy trójnożne ................................................................................................................... 51
Statywy jednonożne (monopody)............................................................................................ 52
Inne przyrządy ........................................................................................................................ 53
Podsumowanie..................................................................................................................................... 53
 8
Fotografia cyfrowa. Biblia
Rozdział 3. Robienie ciekawych zdjęć .............................................................55
Reguła trójpodziału ............................................................................................................................. 55
Obramowanie ...................................................................................................................................... 57
Linie prowadzące ................................................................................................................................ 57
Poziome kontra pionowe ..................................................................................................................... 59
Zabawa z kątami.................................................................................................................................. 60
Podsumowanie..................................................................................................................................... 62
Część II Kolejny krok — niesamowite fotografie ........................ 63
Rozdział 4. Czary przy użyciu odpowiednich obiektywów ............................65
Właściwości wynikające z ogniskowej................................................................................................ 66
Praca z obiektywami szerokokątnymi ........................................................................................... 67
Twórcze wykorzystanie obiektywów szerokokątnych .................................................................. 69
Praca z teleobiektywami................................................................................................................ 70
Twórcze wykorzystanie teleobiektywów ...................................................................................... 71
Digiskoping — odpowiedź biednego człowieka na superteleobiektywy....................................... 72
Przemyślany wybór obiektywu............................................................................................................ 73
Twórcze wykorzystanie ogniskowych........................................................................................... 74
Teleobiektywy......................................................................................................................... 74
Obiektywy szerokokątne ......................................................................................................... 74
Wykorzystanie ogniskowych do uzyskania artystycznych efektów .............................................. 75
Podsumowanie..................................................................................................................................... 78
Rozdział 5. Przechodzimy do ekstremum. Magia przysłony
i szybkości migawki .......................................................................................79
Wykorzystywanie wszystkich możliwości aparatu.............................................................................. 80
Przyspieszanie czasu reakcji aparatu ............................................................................................. 80
Wybór odpowiedniej szybkości migawki...................................................................................... 81
Spraw, by wybór przysłony działał na Twoją korzyść.................................................................. 83
Ostrość strefowa...................................................................................................................... 84
Ostrość wybiórcza................................................................................................................... 85
Zbliżanie się do obiektu....................................................................................................................... 86
Narzędzia fotografii zbliżeniowej ................................................................................................. 88
Twórcze wykorzystanie makrofotografii....................................................................................... 90
Oświetlenie dla makrofotografii.............................................................................................. 92
Zadanie: wykonywanie zbliżeń kwiatów z dodatkowym oświetleniem oraz bez niego .......... 93
Podsumowanie..................................................................................................................................... 94
Rozdział 6. Poszerzanie horyzontów. Fotografia panoramiczna
i zdjęcia przy złej pogodzie ...........................................................................95
Tworzenie zdjęć panoramicznych ....................................................................................................... 95
Spełnienie wymogów technicznych .............................................................................................. 96
Spełnienie wymogów twórczych................................................................................................... 96
Tworzenie zdjęć panoramicznych w standardowy sposób ............................................................ 97
Tworzenie zdjęć panoramicznych w prostszy sposób ................................................................... 98
Zadanie: montowanie panoramicznego zdjęcia wysokiej rozdzielczości .............................. 100
Oj, pogoda na zewnątrz jest okropna................................................................................................. 103
Przygotowanie na spotkanie z żywiołem (dla ludzi) ................................................................... 104
Przygotowanie na spotkanie z żywiołem (dla aparatów)............................................................. 105
Parę uwag na koniec .......................................................................................................................... 106
Podsumowanie................................................................................................................................... 106
Spis treści
9
Rozdział 7. Niech nastanie światłość.............................................................107
Jakość oświetlenia ............................................................................................................................. 108
Radzenie sobie z wysokokontrastowym oświetleniem................................................................ 108
Uwzględnianie kierunku oświetlenia........................................................................................... 111
Poprawianie oświetlenia fotografii .................................................................................................... 113
Wbudowana lampa błyskowa...................................................................................................... 114
Używanie uzupełniających lamp błyskowych ............................................................................. 114
Podsumowanie................................................................................................................................... 115
Część III Fotografowanie obiektów różnego rodzaju ............... 117
Rozdział 8. Fotografowanie ludzi ..................................................................119
Wybór typu zdjęcia............................................................................................................................ 120
Portret formalny ................................................................................................................................ 120
Wymagania stawiane aparatowi .................................................................................................. 121
Niezbędne akcesoria.................................................................................................................... 122
Tworzenie interesujących portretów ........................................................................................... 123
Przygotowanie portretu formalnego ...................................................................................... 123
Zadanie: ustawianie modela .................................................................................................. 123
Pozowanie grupowe .................................................................................................................... 126
Oświetlenie portretowe ......................................................................................................... 127
Zadanie: budowa domowego studia portretowego ................................................................ 132
Portrety nieformalne .......................................................................................................................... 133
Portrety w środowisku pracy ............................................................................................................. 136
Fotografia sytuacyjna ........................................................................................................................ 137
Fotografowanie z ukrycia ............................................................................................................ 138
Dążenie do naturalności .............................................................................................................. 140
Fotografia zmysłowa ......................................................................................................................... 140
Kategorie fotografii zmysłowej ................................................................................................... 141
Portrety........................................................................................................................................ 142
Oświetlenie do zdjęć typu glamour ............................................................................................. 143
Zdjęcia w kostiumie kąpielowym................................................................................................ 143
Zdjęcia podczas imprez rodzinnych ............................................................................................ 144
Zadanie: portret wykonany przy świetle wpadającym przez okno ........................................ 145
Podsumowanie................................................................................................................................... 147
Rozdział 9. Fotografia sportowa ...................................................................149
Podstawy fotografii sportowej ........................................................................................................... 149
Przechwytywanie akcji................................................................................................................ 150
Przewidywanie ujęcia............................................................................................................ 151
Wstępne nastawianie ostrości................................................................................................ 151
Ustawianie ostrości w aparacie o dużym opóźnieniu migawki ............................................. 153
Podążanie za ruchem ................................................................................................................... 153
Panoramowanie przy słabym świetle .................................................................................... 153
Zamrażanie akcji ................................................................................................................... 153
Wybór właściwego obiektywu .................................................................................................... 155
Teleobiektyw: król fotografii sportowej................................................................................ 155
Zoom o średniej długości: fotografowanie sportów halowych.............................................. 156
Obiektywy szerokokątne ....................................................................................................... 156
Fotografowanie poszczególnych dyscyplin sportu ............................................................................ 156
Badminton............................................................................................................................. 157
Baseball................................................................................................................................. 159
10
Fotografia cyfrowa. Biblia
Biatlon................................................................................................................................... 160
Biegi...................................................................................................................................... 160
Biegi terenowe ...................................................................................................................... 161
Bilard (snooker i pool) .......................................................................................................... 161
Bobsleje ................................................................................................................................ 162
Boks ...................................................................................................................................... 162
Curling .................................................................................................................................. 163
Football amerykański ............................................................................................................ 163
Gimnastyka ........................................................................................................................... 165
Golf ....................................................................................................................................... 166
Hokej (na lodzie)................................................................................................................... 166
Hokej (na trawie) .................................................................................................................. 167
Jazda na deskorolkach........................................................................................................... 168
Jeździectwo ........................................................................................................................... 169
Kajakarstwo górskie i rafting ................................................................................................ 169
Kajakarstwo i wioślarstwo torowe ........................................................................................ 170
Kolarstwo.............................................................................................................................. 170
Koszykówka.......................................................................................................................... 171
Kręgle.................................................................................................................................... 173
Krykiet .................................................................................................................................. 173
Lacrosse ................................................................................................................................ 174
Lekkoatletyka........................................................................................................................ 174
Łucznictwo............................................................................................................................ 176
Motocyklowe imprezy wyczynowe (Moto X, Big Air, X-Games)........................................ 177
Narciarstwo (biegowe) .......................................................................................................... 178
Narciarstwo (zjazdowe) ........................................................................................................ 178
Paintball ................................................................................................................................ 178
Piłka nożna............................................................................................................................ 179
Pływanie i skoki do wody ..................................................................................................... 179
Podnoszenie ciężarów ........................................................................................................... 179
Pokazy cheerleaderek............................................................................................................ 180
Siatkówka.............................................................................................................................. 181
Skoki na nartach wodnych .................................................................................................... 182
Softball.................................................................................................................................. 182
Squash ................................................................................................................................... 182
Szermierka ............................................................................................................................ 182
Tenis ..................................................................................................................................... 183
Torowe wyścigi samochodowe ............................................................................................. 183
Walki byków......................................................................................................................... 184
Wędkarstwo .......................................................................................................................... 184
Wioślarstwo/Osada ............................................................................................................... 185
Wrestling............................................................................................................................... 186
Wyścigi motocyklowe........................................................................................................... 186
Wyścigi samochodowe (old timery)...................................................................................... 187
Wyścigi samochodowe (rally cross)...................................................................................... 188
Podsumowanie................................................................................................................................... 188
Rozdział 10. Fotografowanie przyrody .........................................................189
Podstawy fotografowania natury ....................................................................................................... 190
Przygotowanie sprzętu ................................................................................................................ 190
Kwestie sprzętowe....................................................................................................................... 191
[ Pobierz całość w formacie PDF ]