[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Edycja zdjķě. Wydanie IV
Autor: Scott Kelby
TĀumaczenie: Scott Kelby
ISBN: 978-83-246-1410-3
Book for Digital Photographers
Format: 168x237, stron: 504
Wydawnictwo Helion
ul. Koľciuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
Kompletny przewodnik dla cyfrowych fotografw
¤
Jak precyzyjnie wyostrzaě fotografie?
¤
W jaki sposb przetwarzaě pliki RAW?
¤
Jak zautomatyzowaě pracķ Photoshopa?
Aparaty cyfrowe, ktrych moŃliwoľci rosnĴ w ogromnym tempie, nadal nie zapewniajĴ
uzyskiwania doskonaĀych fotografii w kaŃdych warunkach. Nawet fotografie
wykonywane przez profesjonalistw korzystajĴcych z najnowoczeľniejszych cyfrowych
lustrzanek poddawane sĴ cyfrowej obrbce Ï korekcie barw, wyrwnaniu oľwietlenia
czy teŃ konwersji na tryb czarno-biaĀy. Chyba kaŃdy uŃytkownik âcyfrwkiÑ,
przeglĴdajĴc wykonane przez siebie zdjķcia, znajduje w nich liczne bĀķdy. Na szczķľcie,
korekcja takich niedociĴgniķě nie wymaga zakupu profesjonalnego sprzķtu
laboratoryjnego Ï w zupeĀnoľci wystarczy komputer, odpowiednie narzķdzia i wiedza,
jak to zrobiě!
KsiĴŃka âFotografia cyfrowa. Edycja zdjķě. Wydanie IVÒ to kolejny rewelacyjny
podrķcznik autorstwa Scotta KelbyÔego, guru cyfrowej fotografii. Przedstawia
zaawansowane techniki obrbki i modyfikacji zdjķě cyfrowych wykorzystywane przez
profesjonalistw z branŃy fotograficznej i projektowej. Przeczytasz w niej
o moŃliwoľciach, jakie w zakresie korekcji zdjķě oferuje Photoshop CS3. Dowiesz siķ,
jak katalogowaě i opisywaě zdjķcia, przetwarzaě pliki RAW, poprawiaě ostroľě
i nasycenie barw oraz kompensowaě nierwnomierne oľwietlenie kadru. Dziķki tej
ksiĴŃce nauczysz siķ kadrowaě, prostowaě i retuszowaě fotografie. Ponadto Scott Kelby
podaje w niej gotowe receptury zapewniajĴce bĀyskawiczny i zachwycajĴcy efekt!
¤
Katalogowanie, opisywanie i archiwizowanie fotografii
¤
Przetwarzanie plikw RAW
¤
Skalowanie i kadrowanie zdjķě
¤
ZarzĴdzanie kolorem w aparacie i w Photoshopie
¤
Korekcja kolorystyki fotografii
¤
Konwersja zdjķě do trybu czarno-biaĀego
¤
Retusz portretw
¤
Efekty specjalne
¤
Wyostrzanie obrazw
¤
Prezentowanie i sprzedawanie wĀasnych prac
Wybierz siķ do ľwiata fotografii cyfrowej z profesjonalnym przewodnikiem!
Fotografia cyfrowa.
Spis treści
ROZDZIAŁ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
London Bridge.
Podstawowe informacje o programie Bridge
Wczytywanie zdjęć do programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Przygotowanie stykówki na okładkę płyty CD/DVD . . . . . . . . . . . . . . 28
Błyskawiczna konfiguracja podglądu fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Przeglądanie, przenoszenie i usuwanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Konfigurowanie wyglądu programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Wyświetlanie szczegółowych informacji o zdjęciu
(metadanych). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Zmiana nazwy wybranego zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Obracanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Sortowanie i porządkowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Usuwanie plików (i folderów) w programie Bridge . . . . . . . . . . . . . . . 61
ROZDZIAŁ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
The Bridge.
Zaawansowane techniki posługiwania się
programem Bridge
Projektowanie pokazu slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Błyskawiczne wyszukiwanie zdjęć na podstawie
słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Wyświetlanie i edycja metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Optymalizacja pracy przy użyciu dwóch monitorów . . . . . . . . . . . . . 78
Wsadowe przetwarzanie nazw plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Tworzenie szablonów metadanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Usuwanie metadanych z fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Stosy — stróże porządku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
ROZDZIAŁ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
pRAWdziwe kłamstwa.
Przetwarzanie zdjęć przy użyciu
modułu Camera Raw
Wczytywanie zdjęć w formatach RAW, JPEG i TIFF
do modułu Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Podstawowe poprawki: balans bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Podstawowe poprawki: ekspozycja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Jak zaakcentować kontrast i detale zdjęcia przy użyciu
suwaka Clarity (Przejrzystość)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Zmiana rozdzielczości, rozmiarów, przestrzeni
i głębi kolorów zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Kadrowanie i prostowanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Edycja wielu zdjęć jednocześnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Spis treści
9
  Wyostrzanie w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Optymalizacja modułu Camera Raw pod kątem
posiadanego aparatu fotograficznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Redukcja szumu w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Dwukrotne przetwarzanie zdjęcia, czyli próba uchwycenia
niemożliwego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Korygowanie efektu aberracji chromatycznej
(to te kolorowe otoczki). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Korekcja kontrastu przy użyciu krzywych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Korygowanie (lub tworzenie) efektu winiety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Zapisywanie fotografii RAW w formacie Digital Negative
firmy Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Automatyczna korekcja zdjęć w module Camera Raw . . . . . . . . . .141
Barwienie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Korekcja poszczególnych zakresów barw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Konwersja zdjęcia na skalę szarości przy użyciu miksera
kanałów (no, prawie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Prosty retusz obrazu w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Usuwanie efektu czerwonych oczu w module Camera Raw . . . . .153
ROZDZIAŁ 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Góra i dół.
Skalowanie i kadrowanie zdjęć
Kilka słów o interfejsie Photoshopa CS3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Kadrowanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Kadrowanie zgodne z „regułą podziału na trzy” . . . . . . . . . . . . . . . .164
Kadrowanie do określonych wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Sztuczka umożliwiająca zachowanie proporcji zdjęcia
podczas kadrowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Tworzenie własnych ustawień narzędzia Crop
(Kadrowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Tworzenie niestandardowych formatów dokumentów . . . . . . . . .175
Skalowanie cyfrowych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Inteligentne skalowanie przy użyciu obiektów
inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Automatyczne zapisywanie i skalowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Rewolucyjna metoda skalowania zdjęć
do rozmiarów plakatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Zmniejszanie fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Prostowanie przekrzywionych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Automatyczne kadrowanie i prostowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . .196
ROZDZIAŁ 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Czarne, białe, kolorowe.
Drukowanie i zarządzanie kolorem

krok po kroku
Konfigurowanie przestrzeni kolorów
w aparacie fotograficznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
10
Spis treści
 Wybór przestrzeni Adobe RGB (1998) w Photoshopie. . . . . . . . . . .204
Kalibracja monitora (metodą „po kosztach”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Profesjonalna (sprzętowa) kalibracja monitora. . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Jak uzyskać profesjonalne odbitki, czyli kolejny
sekret zawodowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Drukowanie (czyli cel całej wyprawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
ROZDZIAŁ 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Muzyka słowo liczba kolor.
Sekrety korekcji koloru
Zanim cokolwiek skorygujesz…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Korekcja kolorów cyfrowych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
Automatyczna korekcja kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Jak uprościć korekcję zdjęć studyjnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Sztuczka Dave’a: znajdowanie neutralnej szarości . . . . . . . . . . . . . .243
Korekcja odcieni skóry na zdjęciach RGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
Błyskawiczna korekcja wybranych fragmentów obrazu . . . . . . . . .248
Jak zachować kolorystykę zdjęcia przeznaczonego
do umieszczenia w Internecie?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
ROZDZIAŁ 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Black & White World.
Jak uzyskać piękne czarno-białe zdjęcia?
Konwersja na podstawie kanału jasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
Konwersja na skalę szarości przy użyciu nowego polecenia
Photoshopa CS3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
Konwersja zdjęcia na obraz w skali szarości
metodą Scotta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
Obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
Czarno-białe fotografie w module Camera Raw. . . . . . . . . . . . . . . . .269
ROZDZIAŁ 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
99 problemów.
Rozwiązywanie typowych problemów
z cyfrowymi zdjęciami
Korekcja kolorystyki zdjęć wykonanych we wnętrzach. . . . . . . . . .274
Rozjaśnianie niedoświetlonych obiektów na fotografii. . . . . . . . . .277
Korekcja niedoświetlonych i prześwietlonych zdjęć
w 15 sekund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
Profesjonalne przyciemnianie i rozjaśnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288
Błyskawiczne usuwanie efektu czerwonych oczu . . . . . . . . . . . . . . .292
Retuszowanie odbić i odblasków w okularach . . . . . . . . . . . . . . . . . .294
Sekretna sztuczka ułatwiająca retusz zdjęć grupowych
w Photoshopie CS3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299
Korekcja drobnych wad i pyłków na kilku zdjęciach
jednocześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Spis treści
11
 ROZDZIAŁ 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Faces.
Retusz zdjęć portretowych
Usuwanie przebarwień na skórze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310
Retuszowanie podwójnego podbródka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
Retuszowanie ciemnych kręgów pod oczami . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
Tuszowanie zmarszczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317
Retusz rodem z Hollywood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321
Akcentowanie ust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325
Rozjaśnianie i wybielanie oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
Wybielanie zębów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333
Usuwanie niepożądanych odbić światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
Zaawansowany sposób wygładzania skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
Najprostszy sposób na cyfrową operację nosa . . . . . . . . . . . . . . . . . .346
Odchudzanie i wysmuklanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348
Jak pozbyć się zbędnego tłuszczyku?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350
ROZDZIAŁ 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Piosenka specjalna.
Efekty specjalne dla miłośników fotogra
i
Kwadrychromia i wspaniałe obrazy w skali szarości . . . . . . . . . . . . .354
Oswoić światło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360
Zwiększanie intensywności barw w trybie Lab. . . . . . . . . . . . . . . . . .362
Modne, kontrastowe portrety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366
Imitacja bichromii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Łączenie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374
Naśladowanie efektu fotografowania w podczerwieni . . . . . . . . . .378
Sztuczka naśladująca działanie neutralnego
filtra połówkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380
Trzy kroki do pięknego portretu à la Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383
Akcentowanie kolorem wybranych elementów kompozycji . . . .387
Zdjęcia panoramiczne: prościej się już nie da!. . . . . . . . . . . . . . . . . . .389
Łatwiejszy retusz i fotomontaż dzięki panelowi
Clone Source (Powiel źródło). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391
ROZDZIAŁ 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Ostry dyżur.
Retusz zdjęć portretowych
Najważniejsze informacje o wyostrzaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402
Wyostrzanie w trybie Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410
Wyostrzanie na dwie raty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417
Jak sprawić, by zdjęcia wydawały się ostrzejsze
niż w rzeczywistości? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421
W jakich sytuacjach warto użyć filtra Smart Sharpen
(Inteligentne wyostrzanie)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424
Wyostrzanie krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428
12
Spis treści
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]