[ Pobierz całość w formacie PDF ]
* * * * * * * *Franek Kimono - King Bruce Lee karate mistrz* * * * * * * *Nie rycz, ma�a, nie rycz!Ja znam te wasze numery...Twoje �zy lec� mi na koszul�z_napisem: "King Bruce Lee Karate Mistrz".King Bruce Lee Karate Mistrz!Ja w klubie disco mog� robi� wszystko:wyci�gam damy spod opieki mamyi ma�olaty spod opieki taty,na bramce stoj�, nikogo si� nie boj�.Ja jestem King Bruce Lee, Karate Mistrz!Gdy trzeba b�dzie, ja ciebie obroni�,znam par� chwyt�w, cia�em zas�oni�;ciosy karate �wiczy�em z_bratem.Ja jestem King Bruce Lee, Karate Mistrz!King Bruce Lee, Karate Mistrz!Ju� ci m�wi�em, ma�a: nie rycz!Mam w_sobie dziko�� ��tej pantery.W_tej dyskotece nie ma frajera,co by podskoczy� lub ze mn� zadziera�.Ja jestem King Bruce Lee, Karate Mistrz!King Bruce Lee, Karate Mistrz!Gdy ja do�o��, wtedy nie daj Bo�e!Reanimacja nawet nie pomo�e!Po dobrej w�dzie lepszy jestem w_d�udzieJa jestem King Bruce Lee, Karate Mistrz!King Bruce Lee, Karate Mistrz!Ju� Ci m�wi�em, ma�a, nie rycz!Ja znam te wasze numery...Twoje �zy lec� mi na koszul�z_napisem: "King Bruce Lee Karate Mistrz".Ha! Ha! Ha! Ha! Hoj! Ha!Twoje �zy lec� mi na koszul�z_napisem: "King Bruce Lee Karate Mistrz". [ Pobierz całość w formacie PDF ]