[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->M e c e n a s i w yd a n i a :B a r b a ra i M a rc i n B ł a s zc z y k o w i eAlan GibbsM a rc i n G m a jM a r z i o M e rc u r iM a re k S k r z y p c z a kR o b e r t C i b o ro w s k iM a re k M agd o ńMikołaj StempelM at e u s z Z a b ł o ck iBartosz BaranowskiKamil DeleżuchK a s p e r Fi s ze rWi k t o r G o n c z a ro n e kPa w e ł Ju re w i c zJa r o s ł a w K i e ćTo m a s z K ł o s i ń s k iBartosz KrzyżaniakTo m a s z L a s k o w s k iŁ u k a s z N i e ro d aAd a m P a w i n s k iGabriel SkibaStowarzyszenie LibertariańskieSeria: Biblioteka Klasyków EkonomiiTytuł oryginału:Prices and Production and Other EssaysCopyright © 2008 Ludwig von Mises Institute, USAwww.mises.orgCopyright © 2014 Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawawww.mises.plTłumaczenie z języka angielskiego: Marcin ZielińskiRedakcja: Anna Szymanowska, Witold FalkowskiRedakcja serii: Witold FalkowskiKorekta: Elżbieta MichalakIndeksy: Weronika Sygowska-PietrzykŁamanie: PanDawerpandawer@pandawer.plOrganizacja druku: PanDawerProjekt okładki i stron tytułowych: Marta OzdarskaISBN 978-83-63250-03-4 [ Pobierz całość w formacie PDF ]