[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Franz BardonFrabatoCopyright 2006 FranzBardon.plSpis treciSpis treci................................................................................................................................... 2Przedmowa.................................................................................................................................3Rozdzia I.................................................................................................................................. 5Rozdzia II................................................................................................................................10Rozdzia III.............................................................................................................................. 17Rozdzia IV.............................................................................................................................. 22Rozdzia V................................................................................................................................27Rozdzia VI.............................................................................................................................. 35Rozdzia VII.............................................................................................................................47Rozdzia VIII............................................................................................................................51Rozdzia IX.............................................................................................................................. 60Rozdzia X................................................................................................................................65Rozdzia XI.............................................................................................................................. 74Epilog....................................................................................................................................... 78In Memoriam............................................................................................................................79Zota Ksiga Mdroci.............................................................................................................. 812PrzedmowaFranz Bardon urodzi si 1 grudnia 1909 roku w Katherein, niedaleko miejscowoci Opava, wdzisiejszej Republice Czeskiej. Zmar 10 czerwca 1958 roku w Brnie, rwnie w Czechach.Uczszcza do szkoy w Opawie, a potem szkoli si jako mechanik. Jego pseudonimsceniczny to Frabato, co jest skrtem od Franz-Bardon-Troppau-Opava1.Wyjtkowa natura niniejszej pracy wymagaa powanego rozwaenia, zanim zostaaopublikowana pod nazwiskiem Franza Bardona zadecydowaa tutaj waga samegoprzedmiotu. Oddajc hod prawdzie, nie bd ukrywa przed czytelnikiem faktu, e wrzeczywistoci Franz Bardon dostarczy jedynie zarys faktw do tej ksiki. Majc niewieleczasu, uzupenienie i pene ukoczenie pozostawi swojej asystentce, Otti Votavovej.Niestety, manuskrypt ten nie by gotowy do druku, wic musiaem go poprawi.Chciabym przekaza troch informacji, ktre, wedug Otti Votavovej, otrzymaa onabezporednio od Franza Bardona. Wedug niej, Adolf Hitler by czonkiem 99 Loy. Pozatym, Hitler i niektrzy z jego wsppracownikw byli czonkami Obrzdku Thule, ktry byjedynie zewntrznym instrumentem grupy potnych tybetaskich czarnych magw, ktryuywali Obrzdku Thule do swoich wasnych celw. Hitler uywa przy rnych okazjachwielu sobowtrw dla kamuflau.Franz Bardon przycign uwag nazistw przez niedopatrzenie jednego z jego uczniw iprzyjaciela, Wilhelma Quintschera (Rah Omir Quintscher). Quintscher nie zniszczy swojejkorespondencji z Bardonem, chocia ten go o to poprosi. W ten wanie sposb nacjonalnisocjalici stali si wiadomi jego istnienia.Podczas przesucha Quintscher straci panowanie nad sob. Wypowiedzia formukabalistyczn, dziki ktrej oprawcy zostali natychmiast cakowicie sparaliowani. Kiedypniej zneutralizowa on dziaanie tej formuy, zosta zastrzelony.Adolf Hitler proponowa Bardonowi wysokie stanowiska w Trzeciej Rzeszy, lecz podwarunkiem uycia jego zdolnoci magicznych do wygrania wojny. Co wicej, Franz Bardonmia wyjawi Hitlerowi pooenie pozostaych dziewidziesiciu omiu loy. Kiedyodmwi, zosta poddany okrutnym torturom. Midzy innymi dokonywano na nim operacjichirurgicznych bez znieczulenia. Nogi zakuto w acuchy z cikimi oowianymi kulami.Franz Bardon przez trzy i p roku dzieli los swoich wspwiniw w nazistowskichobozach koncentracyjnych. W 1945 roku, na krtko przed kocem wojny, zosta skazany namier. Zanim wyrok zosta jednak wykonany, wizienie, w ktrym by on przetrzymywany,zostao zbombardowane. Ze zniszczonego budynku uratowali go rosyjscy wspwiniowie, ajemu udao si potem do koca wojny ukrywa przed policj w swoim ojczystym kraju.Potem wrci do swojego rodzinnego miasta.Po wojnie Franz Bardon uy swoich magicznych zdolnoci do okrelenia, e Adolf Hitleruciek za granic i przeszed kilka operacji chirurgicznych swojej twarzy, by nikt go nierozpozna.Troppau jest niemieck nazw dla czeskiego miasta Opava. Z powodu historii tego regionu, wiele miejscwspczesnych Czech posiada zarwno czeskie, jak i niemieckie nazwy.3To ju koniec faktw przedstawianych przez Otti Votavov. W cigu wielu lat naszejznajomoci przekonaem si o jej miowaniu prawdy.W ksice Praktyka magicznej ewokacji, Franz Bardon szczegowo pisa o tym, e zawszenaley bra pod uwag pewne minusy jakiegokolwiek paktu. Kady, kto zgbia naukiokultystyczne, bez problemu bdzie w stanie oceni rne loe, obrzdki, sekty i grupy.Zawsze naley mie si na bacznoci, gdy w zamian za duchowe instrukcje dane spienidze lub przysigi bd gdy tajemnice utrzymywane s tylko przez wyszych stopniem,a ukrywane przed tymi na niszych.Dowody popierajce zdarzenia opisane w tej ksice s zarezerwowane dla ludziwywiczonych i rozwinitych w magii. Ludzko bdzie musiaa zrozumie fakt, e duacz dowodw odnoszcych si do dziaania naszego kosmosu moe by dostarczonajedynie poprzez rodki duchowe.Wuppertal, czerwiec 1979Dieter Rggeberg4Rozdzia IPrzeludniona sala wykadowa klubu pena bya ekscytacji, gdy suspens wywoany wpierwszej czci programu wznieci gorc dyskusj wrd publicznoci.Kim jest ten Frabato?.W kocu mamy do czynienia z faktami!.To wszystko tylko triki i iluzje!.Czy ktokolwiek mg ufa wasnym zmysom? Mieszanka przyjemnoci i entuzjazmuwypeniaa umysy wszystkich.Dzwonek oznajmi koniec przerwy. Rzdy szybko si zapeniy, wszelka rozmowa ucicha igdy przyciemniy si wiata w hallu, kurtyna powoli si podniosa.Ustawienie sceny nie dawao adnej wskazwki co do tego, czym mag mia rozpocz swojewystpienie, gdy nie byo nigdzie wida adnych przyrzdw do magicznego wystpu.Duy, krysztaowy yrandol owietla scen, na rodku ktrej sta okrgy st pokrytyciemnoniebieskim, brokatowym obrusem. Za stoem postawionych byo w pkolu dziesikrzese, a po prawej stronie stou publiczno widziaa jeden fotel.Frabato wszed spokojnym krokiem, przywita publiczno zwykym ukonem. Chocia jegosmoking dodawa powagi, to jego przyjazny umiech uspokaja tych, ktrzy byliby normalnieraczej przeraeni tematem magicznych eksperymentw. Gdy ucich aplauz, Frabato zwrcisi do publicznoci:Panie i panowie, po wytumaczeniu podstaw sugestii i autosugestii podczas pierwszej czciprogramu i po zademonstrowaniu tych zasad, chciabym teraz przej do innego tematu.Zwierzcy magnetyzm jest bardzo wany dla istnienia ludzkoci, a zatem nie powinienemzaniedbywa moliwoci przedstawienia wam tej mocy.Wszystko w tym wiecie kontrolowane jest przez elektryczne i magnetyczne siy. Jednakzdolno rnych substancji do kumulowania i przewodzenia tych si znacznie si rni.Wiedza ta jest bardzo wana przy wykonywaniu amuletw lecz nie bd wchodzi wszczegy tych spraw w tym momencie. Zamiast tego, wytumacz teraz podstawmagnetyzmu i dowiod jego istnienia poprzez praktyczne demonstracje.Zwierzcy magnetyzm jest najbardziej doskonaym elementem ycia. To wanie witalnaenergia i witalna materia formuj podstaw wszelkiego ycia na ziemi. Magnetyzm witalnyczy ziemi ze stref oplatajc ziemi. Strefa ta czsto jest nazywana wiatem astralnym,lub po prostu drug stron. Magnetyzm witalny czy rwnie ze sob ludzi. Czowiekpromieniuje czysto zwierzc energi, a moc i czysto tej energii zale od woli danej osoby,jej charakteru i mentalnej dojrzaoci. Od tych trzech wartoci z kolei zaley jego zdrowie.Ten magnetyzm jest szczeglnie silny u ludzi, ktrzy wiadomie ksztac swojego ducha idusz, ktrzy posiadaj samokontrol i ktrzy rozumiej, jak by panem wasnego losu.Poprzez t energi witaln s oni w stanie wzmocni swoje myli i impulsy woli, a wkonsekwencji wykonywa niezwyke uczynki.5Skoro zwierzcy magnetyzm jest moc obiektywn, mona uywa go zarwno dopozytywnych, jak i do negatywnych celw. Powiedzenie 'Jaki siew, taki plon' jestprzedueniem karmicznego prawa i sprawiedliwoci zatem prawdziwy mag dy jedyniedo pozytywnych celw. Wyksztacony mag moe witalnym magnetyzmem udanie leczyludzi i dlatego te sam zawsze bardzo interesowaem si tym zjawiskiem.Poprzez kilka demonstracji zamierzam pokaza wam inne sekretne wartoci i moce zwizaneze zwierzcym magnetyzmem. Dla tego celu prosz, by trzy osoby z publicznoci doczyy... [ Pobierz całość w formacie PDF ]