[ Pobierz całość w formacie PDF ]
BES
e
DA
BES
e
DA
IVERI IN UTRINKI
ELEKTRONSKA KNJIGA
Fran Sale‰ki FinÏgar
Iveri in
utrinki
OMNIBUS
1
 
BES
e
DA
BES
e
DA
IVERI IN UTRINKI
Fran Sale‰ki FinÏgar
IVERI IN UTRINKI
To izdajo pripravil
Franko Luin
franko@omnibus.se
ISBN 91-7301-296-3
beseda@omnibus.se
www.omnibus.se/beseda
2
 
 BES
e
DA
IVERI IN UTRINKI
VSEBINA
IVERI
5
Bralcem
6
PRVI âEVLJI
7
PRVI TOBAK
9
IZGUBLJENI SIN
13
ZAPELJIVE BOROVNICE
17
TRETJINEK
20
NA RACKE
27
LIPA VABI
31
POD KONJI
38
PONOSNI PADAR
43
POGUMNI JAHAâ
46
ZDRAVNIK IN UâENIK
57
PRI KO·UTJI LUÎI
66
SLOVENSKI KOROTAN
71
3
 
BES
e
DA
IVERI IN UTRINKI
UTRINKI
78
SKUPIL JO JE
79
MLADOST — BODI DOBROST
81
OâETOV UKAZ
86
ÎENA — U·LA
87
KROJA·KI VAJENEC
89
PONOS
94
SOSED PRI SOSEDU
96
POSOJENA KNJIGA
97
PRI KROJAâU
100
PRI ODPRTEM KRUHU
102
OâETOVE GRâE
104
4
 
BES
e
DA
IVERI IN UTRINKI
IVERI
5
 
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]