[ Pobierz całość w formacie PDF ]
BES
e
DA
ELEKTRONSKA KNJIGA
BES
e
DA
POEZIJE
France Pre‰eren
Poezije
OMNIBUS
1
 
BES
e
DA
BES
e
DA
POEZIJE
France Pre‰eren
POEZIJE
To izdajo pripravil
Franko Luin
franko@omnibus.se
ISBN 91-7301-012-X
beseda@omnibus.se
www.omnibus.se/beseda
2
 
 BES
e
DA
POEZIJE
Sem dolgo upal in se bal,
slovó sem upu, strahu dal;
srcé je prazno, sreãno ni,
nazaj si up in strah Ïeli.
3
 
BES
e
DA
POEZIJE
PESMI
Strunam
Strune! milo se glasite,
milo, pesmica! Ïaluj;
s⁄ca boleãine skrite
trdosrãni oznanjuj:
kak bledí mi moje lice,
kak umira luã oãi,
kak tekó iz njih solzice,
ki ljubezen jih rodi;
od Ïeljá kako zdihuje,
po nji hrepeni srcé,
kak mu je veselje tuje,
kak od sreãe niã ne ve;
kak s seboj me vedno vleãe,
koder hodi, njen obraz,
kak obliãje nje cveteãe
v srcu nosim vsaki ãas;
in kak vé, ki bi nje hvalo
rade pele zanapréj,
ak se ne usmili kmalo,
mórte utíhnit’ vekoméj!
4
 
 BES
e
DA
POEZIJE
Té in take vé nosíte
toÏbe, strune! tje do nje;
ako mór’te, omeãíte
neusmiljeno srcé.
5
 
[ Pobierz całość w formacie PDF ]