[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Aneta IzdebskaFormantyformularzaoptymalizacja i stosowanie13843401384340Formanty formularza w ExceluFormanty formularza — optymalizacja i stosowanieFormantyformularzaSpis treścioptymalizacja i stosowaniePodstawowe operacje na formantachWstawianie formantówRozmieszczanie i wyrównywanie formantówPowielanie formantówGrupowe przenoszenie formantówUsuwanie formantówZautomatyzowany arkusz krok po kroku335791011Aneta Izdebskaspecjalista ds. MS Office13843401384340www.ExcelwPraktyce.plCzy Ty też masz już dość nudneji męczącej pracy w Excelu?Skorzystaj z najobszerniejszego na polskim rynku zbiorupraktycznych wskazówek i porad dla każdego.Nie znajdziesz tutaj zbędnych opisów i niezrozumiałychterminów. Tylko konkretną, praktyczną wiedzę!Z publikacji dowiesz się m.in.:• ak zmienić kwotę wyrażonąJliczbami na słowa?• ak wybrać z tabeli 10 transakcjiJo największej kwocie sprzedaży?• jaki sposób określić własneWkryterium wyszukiwania danych?• o zrobić, aby Excel automatycznieCwyróżniał kwoty transakcji powyżejokreślonej wartości?• o zrobić, aby móc korzystaćCz gotowych makr w dowolnycharkuszach?Zamów już dzisiaj!Wejdź na stronę www.excelwpraktyce.pl i zamów poradnik„Excel w praktyce” na bezpłatny test. W prezencie– jako podziękowanie – otrzymasz na płycie CD zestawnajlepszych makr do natychmiastowego wykorzystania.213843401384340Formanty formularza w ExceluPodstawowe operacje na formantachAbyś mógł swobodnie automatyzować obsługę swojego arkusza, powinieneś w pierwszejkolejności poznać zasady wykonywania podstawowych operacji na formantach. W tymrozdziale pokażemy Ci także pewne sztuczki i triki, dzięki którym pewne zadania wyko-nasz na skróty.Wstawianie formantówSposoby wstawiania formantów zaprezentujemy Ci na przykładzie pola wyboru. Poszcze-gólne kontrolki możesz wstawiać pojedynczo lub seryjnie (nie dotyczy Excela 2007).Aby wstawić pojedyncze pole wyboru:1.Z menuWidokwybierz poleceniePaski narzędzi/Formularze(w Excelu 2007: uaktyw-nij kartęDeweloperi w grupie poleceńFormantykliknij przyciskWstaw).Formanty formularza — optymalizacja i stosowanieWSKAZÓWKAJeżeli kartaDeweloperjest niewidoczna, kliknijPrzycisk pakietu Officei wybierzOpcjeprogramu Excel.W kategoriiPopularnewłącz opcjęPokaż kartę Deweloper na Wstążce.2.Lewym przyciskiem myszy kliknij ikonęPole wyboru(w Excelu 2007: wskaż ikonęznajdującą się w grupieFormanty Formularza),a następnie także lewym przyciskiemmyszy kliknij w dowolnym miejscu arkusza.Pojedynczy formantzostał wstawionyRys. 1Trik!Zauważ, że jeśli chciałbyś wstawić kolejne pole wyboru, ponownie musiałbyś kliknąć od-powiednią ikonę na pasku narzędziowymFormularzei dopiero wskazać lokalizację w ar-kuszu. Okazuje się, że seryjnie możesz wstawiać formanty w bardzo szybki sposób.Aby to zrobić:1.Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy ikonę formantu na pasku narzędziowym.2.Od tego momentu wybrany formant zostaje przyklejony do wskaźnika myszy. Możeszwięc klikać w arkuszu dowolną liczbę razy i będzie to skutkować wstawieniem kolej-nych pól wyboru.313843401384340Formanty formularza w ExceluDwukrotnie kliknij ikonę formantu,aby wstawiaćgo seryjnie do arkuszaRys. 2WSKAZÓWKAFormanty mają dodawaną domyślną etykietę tekstową (Polewyboru 1, Pole wyboru2,… itd.). Jeśli chcesz zmienić ten opis, kliknij formant prawym przyciskiem myszyi z menu podręcznego wybierz polecenieEdytuj tekst.Formanty formularza — optymalizacja i stosowanieRozmiar wstawianego formantuW przedstawionym przykładzie formant był wstawiany za pomocą kliknięcia myszą w do-wolnym obszarze arkusza. Przyjmuje wówczas domyślny rozmiar i kształt. Jeżeli Ci one nieodpowiadają, możesz określać wymiary formantu w trakcie wprowadzania do arkusza.W tym celu:1.Zaznacz ikonęPole wyborui trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, narysuj obiektw arkuszu.2.Teraz kliknij formantPasek przewijaniai wstaw go w ten sam sposób do arkusza.Dwa różne obiekty narysowanew arkuszuRys. 3Zauważ, że wygląd pola wyboru nie ulega zmianie. Możesz jedynie powiększać jego ob-szar (tak samo zachowuje się formant Przycisk opcji). Rozmiar paska przewijania możesznatomiast dowolnie modyfikować. To samo dotyczy pozostałych formantów.WSKAZÓWKAPo wyjściu z trybu projektowania formantu (obwódka jest niewidoczna) możesz miećproblemy z ponownym zaznaczeniem kontrolki. Klikanie jej lewym przyciskiem myszyspowoduje przełączanie pola wyboru. Jeśli chcesz zaznaczyć formant, aby móc zmie-niać jego właściwości, kliknij go lewym przyciskiem myszy, trzymając jednocześnie wci-śnięty klawiszCtrl.413843401384340 [ Pobierz całość w formacie PDF ]