[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//--> Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1895-1914 - Krzysztof Dunin-Wąsowicz Jak ściągnąć Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1895-1914 - Krzysztof Dunin-Wąsowicz? - INSTRUKCJA1. Kliknijtutajlub skopiuj linketter2download.com/files/francuska-opinia-publiczna-wobec-sprawy-polskiej-i-polakow-w-latach-1895-1914-krzysztof-dunin-wasowicz-WFFbCFZcD1Mdo przeglądarki. 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami."Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym omówiłem przebieg najważniejszych wydarzeń międzynarodowych i scharakteryzowałemspołeczeństwo francuskie w latach 1895-1914. W rozdziale II przedstawiłem życie emigracji polskiej we Francji i jej starania o utrzymaniezainteresowania sprawą polską w tym kraju. Rozdział III, najobszerniejszy, dotyczy tematyki polskiej we francuskiej prasie i publicystyce pod koniecXIX i na początku XX wieku. Omówiłem sytuację prasy i publicystyki francuskiej, a także kilkakrotnie organizowane ankiety dotyczące sprawy polskiejlub polskiej kultury. Przedstawiłem zainteresowanie sprawą polską w prasie i publicystyce francuskiej, następnie zarysowany w nich obraz położenia iżycia ludności polskiej w poszczególnych zaborach. Osobno, choć dość krótko omówiłem sprawy Kościoła, tak jak one wyglądały na łamach prasyfrancuskiej. Więcej materiału znalazłem i omówiłem w następnym podrozdziale, dotyczącym stosunku francuskiego ruchu robotniczego do sprawpolskich.(...)Rozdział IV dotyczy pamiętnikarstwa i opisów podróży oraz nielicznej korespondencji prywatnej, a V-obrazu Polski i Polaków w literaturzefrancuskiej. W rozdziale VI przedstawiłem obraz Polski i Polaków we francuskich podręcznikach i informatorach. (...) W rozdziale VII omówiłem źródładyplomatyczne, przede wszystkim oficjalną korespondencję konsulów francuskich z Warszawy i w mniejszym stopniu-raporty attache wojskowego zPetersburga adresowane do ministra wojny..."Krzysztof Dunin-Wąsowicz. POBIERZ Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1895-1914 - Krzysztof Dunin-Wąsowicz TERAZ!http://www.better2download.com/files/francuska-opinia-publiczna-wobec-sprawy-polskiej-i-polakow-w-latach-1895-1914-krzysztof-dunin-wasowicz-WFFbCFZcD1MEUQxRAQ== [ Pobierz całość w formacie PDF ]