[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Instrukcja Obsługi
Numer publikacji LRL 0346POL - Wydanie drugie
© Land Rover 2001
(poprawione przez
byko
)
1
Instrukcja Obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi, obejmująca wszystkie wersje modelowe samochodu
Freelander dostępne w czasie jej wydawania, wraz z innymi publikacjami znajdującymi się
w zestawie dokumentacji dostarczonej z samochodem, zawiera wszystkie niezbędne
informacje, które umożliwią prawidłową eksploatację samochodu, dając maksimum
przyjemności z jego posiadania oraz z jazdy.
Dla ułatwienia korzystania z instrukcji została ona podzielona na rozdziały, z których każdy
zawiera inne informacje dotyczące Państwa samochodu. Dobre zrozumienie instrukcji
przed rozpoczęciem jazdy, pozwoli na osiągnięcie większej satysfakcji w momencie zajęcia
miejsca za kierownicą.
WAŻNE
Wyposażenie samochodów może się zmieniać w zależności od modelu lub wymagań
lokalnych. Z tego powodu, niektóre informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą nie
dotyczyć Państwa samochodu.
Firma Land Rover prowadzi politykę ciągłego ulepszania produktu i dlatego rezerwuje sobie prawo do zmiany w wyposażeniu
bez podawania tego do wiadomości Pomimo szczególnego nacisku położonego na zapewnienie rzetelności informacji
zawartych w niniejszej instrukcji, ani producent ani sprzedawca samochodu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne
niedokładności w niej zawarte, za wyjątkiem błędów będących skutkiem jawnego zaniedbania przez producenta lub
sprzedawcę.
2
Spis treści
Przełączniki i wskaźniki
Przełączniki
8
Jazda w terenie
Jazda w terenie
134
Zamki i alarm
11
Techniki jazdy
138
Drzwi bagażnika
19
Obsługa samochodu przez
użytkownika
Obsługa
Siedzenia
20
Pasy bezpieczeństwa
22
145
Foteliki dla dzieci
27
Otwieranie pokrywy komory
silnika
Poduszka powietrzna SRS
28
149
Kolumna kierownicza
33
Komora silnika
150
Wskaźniki
34
Silnik
153
Lampki kontrolne
36
Układ chłodzenia
155
Światła i kierunkowskazy
40
Hamulce
158
Wycieraczki i spryskiwacze
szyb
44
Wspomaganie układu
kierowniczego
160
Sygnał dźwiękowy
47
Spryskiwacze
161
Lusterka
48
Pióra wycieraczek
162
Szyby
50
Akumulator
163
Dach uchylno-przesuwny
53
Opony
167
Dach zdejmowany typu Targa
54
Mycie i czyszczenie
samochodu
Ogrzewanie i wentylacja
57
170
Wyposażenie wnętrza
64
Numery identyfikacyjne
174
Osłona przestrzeni bagażowej
70
Części zamienne i akcesoria
176
Telefony samochodowe
71
Sytuacje awaryjne
Zestaw narzędzi
Wyposażenie audio
72
178
Jazda samochodem
Uruchamianie i jazda
Rozruch awaryjny
184
75
Holowanie
187
Paliwo
81
Bezpieczniki
189
Katalizator
85
Wymiana żarówki
193
Manualna skrzynia biegów
87
Dane techniczne
Dane techniczne
Automatyczna skrzynia biegów
88
203
System kontroli zjazdu - HDC
94
Automatyczna regulacja
prędkości
97
Układ hamulcowy
99
Układ kontroli trakcji
102
Dach typu softback
104
Dach typu hardback
118
Relingi dachowe
122
Przewożenie bagażu
125
Jazda z przyczepą
131
3
Wprowadzenie
STOSOWANE SYMBOLE
Niniejsze symbole stosowane w instrukcji
obsługi powinny zwracać Państwa uwagę
na szczególne rodzaje informacji.
upewnić się, czy odpowiedni kupon
przeglądowy został prawidłowo
wypełniony i potwierdza wykonane
czynności.
KARTA KODOWA
KARTA KODOWA
Karta kodowa zawiera ważne informacje
awaryjne. WAŻNE jest, aby karta nie
dostała się w ręce potencjalnego
złodzieja. Przy odsprzedaży samochodu
kartę kodową należy przekazać nowemu
właścicielowi.
Ten symbol wskazuje procedury,
których należy ściśle przestrzegać, lub
zalecenia, do których należy się
bezwzględnie stosować, aby
zmniejszyć ryzyko odniesienia
obrażeń ciała bądź poważnego
uszkodzenia samochodu.
• Numer kluczyka:
Jest to numer
kluczyka zamka zapłonu i drzwi -
niezbędny w przypadku zakupu
zapasowego kluczyka.
Symbol recyklingu wskazuje
elementy, które podlegają ściśle
określonym procesom utylizacji, co
wpływa na ochronę środowiska
naturalnego.
• Numer nakrętek specjalnych kół:
Jeżeli samochód posiada nakrętki
specjalne kół. razem z zestawem
narzędzi zostanie dostarczony reduktor
do ich odkręcania. Numer ten jest
niezbędny w przypadku zakupu
zapasowego reduktora.
Ten symbol wskazuje funkcje
samochodu, których regulacja,
blokowanie lub odblokowywanie może
być wykonywane w ASO Land Rover
• VIN (numer identyfikacyjny
samochodu):
Numer charakterystyczny
dla danego
egzemplarza samochodu. Jest on
rozmieszczony w różnych punktach
samochodu (patrz NUMER
IDENTYFIKACYJNY SAMOCHODU,
strona 165).
*
Pojawiający się w tekście instrukcji
symbol gwiazdki wskazuje opcjonalne
funkcje lub elementy wyposażenia, które
występują tylko w niektórych wersjach w
obrębie danego modelu.
KSIĄŻKA GWARANCYJNA
Książka gwarancyjna, należąca do
zestawu literatury, zawiera ważne
informacje dotyczące identyfikacji
samochodu, szczegóły dotyczące
warunków gwarancji oraz porady dla
użytkownika samochodu. Najważniejszy
jednak jest rozdział dotyczący obsługi
samochodu. Zawiera on harmonogram
przeglądów, a także kupon pierwszego i
pozostałych przeglądów. Po każdym
przeglądzie w ASO Land Rover należy
• Kod zabezpieczający radio:
Kod ten
należy wprowadzać za każdym razem,
gdy odłączone było zasilanie
radioodbiornika. Bez wprowadzenia kodu
radio nie będzie działać (patrz Kod
zabezpieczający w instrukcji
Wyposażenie audio).
Nigdy nie zostawiać karty
kodowej w samochodzie
pozostawionym bez opieki.
4
Wprowadzenie
PRZED ROZPOCZĘCIEM JAZDY
W SYTUACJI AWARYJNEJ
Samochód ten ma większy
prześwit niż samochód osobowy i
dlatego wyżej też jest położony jego
środek ciężkości. Powoduje to inną
charakterystykę zachowania się w
ruchu. Niedoświadczeni kierowcy
powinni zachować szczególną
ostrożność, zwłaszcza w czasie jazdy
terenowej oraz przy wykonywaniu
gwałtownych manewrów na
niestabilnych nawierzchniach dróg.
Najszybciej jak to możliwe,
jeżeli bezpieczeństwo ruchu i
warunki drogowe na to
pozwalają, samochód powinien
być usunięty poza pas ruchu,
najlepiej do zatoki Jeżeli
uszkodzenie nastąpi na
autostradzie, należy zjechać na
pas awaryjny.
·
Włączyć światła awaryjne.
·
Jeżeli to możliwe, w
odpowiedniej odległości za
samochodem ustawić trójkąt
ostrzegawczy lub
pomarańczową lampę
błyskającą, aby ostrzec innych
kierowców (należy zapoznać
się z prawnymi wymogami
danego kraju).
·
Ze względu na
prawdopodobieństwo
wystąpienia uderzenia przez
inny samochód, należy,
drzwiami znajdującymi się po
przeciwnej stronie do ruchu
pojazdów, ewakuować z
samochodu pasażerów.
NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE
PRZYKLEJONE DO SAMOCHODU
Naklejki ostrzegawcze
zawierające
ten symbol oznaczają: NIE dotykać
i nie regulować przed
przeczytaniem odpowiedniej
informacji w niniejszej instrukcji
obsługi.
Naklejki ostrzegawcze
zawierające ten symbol wskazują
że w układzie zapłonowym jest
bardzo wysokie napięcie. NIE
wolno dotykać żadnego elementu
tego układu, gdy włączony jest
zapłon!
5
WAŻNE
Reguły postępowania w razie
uszkodzenia
Jeżeli nastąpi uszkodzenie w czasie
jazdy:
·
[ Pobierz całość w formacie PDF ]