[ Pobierz całość w formacie PDF ]
e-Mortkowicz
Cyfrowa reedycja młodopolskiego wydania
Dzieł
Fryderyka Nietzschego
z zachowaniem paginacji i układu graficznego.
Nietzsche Seminarium, Łódź-Wrocław 2010
Redakcja: Jakub Wroński, Tymoteusz Słowiński
http://nietzsche.org.pl/
Nietzsche Seminarium –
projekt zrzeszający polskich badaczy filozofii
Fryderyka Nietzschego poprzez:

powołany przez Cezarego Wodzińskiego, Bogdana Banasiaka i Pawła
Pieniążka cykl dorocznych konferencji filozoficznych.

stronę internetową
nietzsche.org.pl.
Na stronie:
Bibliografia
polskich odniesień do Nietzschego
- do 1918 (Marta Kopij)
- z lat 1919-1939 (Grzegorz Kowal)
- z lat 1939-1989 (Jadwiga Sucharzewska)
- po 1989 (Jakub Wroński)
e-Mortkowicz -
Cyfrowa reedycja młodopolskiego wydania
Dzieł
Fryderyka
Nietzschego z zachowaniem paginacji i układu graficznego.
Teksty archiwalne –
baza przedwojennych artykułów polskich na temat
Nietzschego
Wieści
ze świata Nietzschego: konferencje, seminaria, obronione prace
Opatrzony komentarzem zestaw
linków
Nietzsche Seminarium 2010
... i wiele innych
E
E
I
A
H
C
C
C
U
O
K
L
T
Y
E
Ł
O
M
R
A
D
K
A
M
D
Ó
,
O
K
A
A
J
D
E
N
A
Ł
Y
O
K
A
N
U
L
O
A
E
A
A
I
O
.
G
W
Z
E
E
I
A
Ł
D
C
O
I
A
A
K
O
T
W
D
D
M
E
A
L
O
C
R
M
I
M
P
N
A
.
B
O
D
E
W
K
A
A
,
A
Z
K
Ł
,
A
K
G
A
E
A
A
T
Z
Ł
W
N
R
E
C
P
R
D
Y
W
E
B
W
Z
e
s
j
j
t
e
i
i
o
a
e
e
w
j
e
r
j
,
d
a

e
i
h
h
z
ś
,
I
m
k
?
t
y
i
,
Z
:
y
e
e
o
?
m
ą
o
ą
,
e
n
«
ą
e
e
a
.
.
a
o
i
,
o
e
e
e
i
e
a
e
z
j
,
,
e
s
a
,
O
ę
e
a
y
.
o
ę
,
ć
D
o
o
s
a
a
z
e
ą
i
i
i
o
o
i
h
e

i
u
u
u
e
o
o
y
e
,
e

d
z
,
e
e
y
o
m
a
,
ć
ę
ś
e
,
y
?
:
k
e
o
k
ń
i
A
.
.
.
o
z
j
h
,
o
e
e
a
o
.
I
A
.
.
K

W
Ó
m
m
3
a
e

b
a
,
u
a

o
.
l
o
e
u
a
,
o
u
o
:

o
d
,
,
o
i
,
o
e
,
m
y
ł
o
ę
*
a
w
e
a
e
e
s
h
z
m
ż
,
y
u
i
e
ż
o
h
i
a
m
m
,
o
y
i
e
j
s
y
a
y
,
y
s
e
o
a
i
i
e
a
,
h
,
j
a
e
ę
e
y
e
,
e
,
k
ę
z
ą
,
o
i
e
o
a
,
i
u
;
u
i
i
«
y
h
,
,
e
,
,
e
a
t
ć
o
ó
h
o
,
?
e
,
.
u
e
m

ę
ś
e
k
:
ę
m
e
a
e
i
?
h
ś
m
c
k
e
e
a
e
i
,
ś
a
m
a
i
e
a
e
ć
,
i
e
u
e
ę
;
y
o
e
d
,
a
ż
,

i
a
i
i
y
e
:
ę
m
i
,
e
w
ć
o
a
o
u
e
o
y
a
k
W
y
a
e
a
h
i
m
i
ę
,

a
y

e
,
y
a
,
ą
,
,
h
?
o
o
ć
ć
a
o
e
z
i
i
i
i
z
e
e
y
c
o
ę
ę
a
o
a
m
k
o
e
,
e
?
.
a
,
e
,
o
e
,
z
,
ą
a
o
,
;
n
a
ę
e
o
ą
e
ę
m
,
o
:
z
ą
.
o
d
,
o
o
e
ć
a
k
a
k
,
b
a
,
w
e
a
o
,
j
ć
a
o
ć
e
e
,
b
;
i
e
,
y
d
ą
ą
,
o
,
,
o
a
k
,
o
,
e
.
e
,
j
e
e
k
y
i
,
e
o
m
,
ć
a
ć
z
,
u
h
i
e
,
ś
,
i
,
a
a
i
y
b
e
ą
i
z
u
o
i
a
ł
g
i
z
,
y
,
y
ę
m
e
ś
e
e
a
ę
,
ż
o
y
ż
n
i
i
ą
e
m
,
.
ć
w
,
y

e
a
m
,
e
,
o
m
ł

ć
e
,
y
k
e
e
,
e
a
u
o
ą
i
a
,
k
n
m
e
i
i
m
i
ę
,
a
t
o
a
i
i
,
w
k
e
j
,

i
a
j
,
,
b
o
y
m
e
e
d
u
k
a
e
a
,
e
m
o
y
(
w
m
z
m
,
e
,
,
y
a
o
ą
o
e
ą
o
i
y
m
e
i
u
a
ę
a
,
w
k
a
,
y
t
,
e
2
w
A
e
o
e
i
i
e
m
m

5
w
n
a
r
.
a
ć
h
,
j
u
t
o
o
n
g
,
e
o
;
a
,
y
e
w
,
t
o
o
a
h
o
a
o
w
,
r
e
i
a
ę
j
e
z

z
,
.
o
,
e
,
a
o
a
h
,
ć
ę
:
w
e
.
«
t
,
a
o
e
z
s
a
o
e
i
a
ę
z
,
o
e
e
e
,
o
ę
ę
,
i
,
j
i
ć
,
o
e
ą
;
i
i
,
o
o
e
i
e
y
e
i
a
i
a
e
a
z
e
y
i
e
e
a
o
,
e
k
,
e
o
,
ć
e
e
k
,
,
e
w
m
y
a
k
m
i
?
e
ę
y
;
h
,
!
a
o

,
k
o
s
i
j
a
s
i
y
o
ę
e
ć
ą
«
m
,
d
e
i
a
a
ć
a
,
e
e
,
j
:
ż
t
y
,
,
,
,
y
o
t
a
o
o
s
y
?
e


w
e
o
;
w
t
u
j
e
:
o
o
t
,
a
,
e
i
ć
.
a
,
o
e
o
,
y
i
:
y
,
e
!
d
j
t
h
ą
ż
,
a
n
,
y
r
a
r
w
h
e
,
?
d
i
,
y
b
a
,
,
y
i
e
,
a
y
,
e
z
a
,
m
m
e
o
d
e
e
e
w
z
u
,
y
e
a
l
l
e
:
e
ż
l
y
,
y
a
o
j
e
j
?
o
ń
a
ó
,
j
j
ą
a
z
e
z
m
a
h
o
e
ę
j
,
a
,
o
y
w
a
,
e
m
t
a
i
i
,
u
a
o
e
o
ę

,
m
e
,
e
,
y
,
,
,
t
.
a
o
e
,
a
a
ę
e

a
.
e
e
ą
?
,
e
o
o
e
e
m
ć
a
j
;
i
a

ę
a
i
e
ł
a
h
a
a
i
h
,
z
m
h
u
a
e
i
m
,
e
h
o
m
,
k
i
.
ą
y
,
,
e
j
y
i
o
e
w
i
,
«

i
,
,
i
,
ą
h
ę
k
m
,
a
,
,
i
,
.
o
,
a
y
j
e
h
o
i
,
w
h
,
a
h
a
h
i
e
,
r
m
?
e
ę
j
a
m
,
a
y
e
ś
ś
ć
y
y
:
i
ć
a
i
a
a
h
a
i
ą
e
e
j
o
e
a
i
,
y
i
h
i
m
,
,
,
y
i
y
e
p
ł
e
j
a
w
4
o
i
m
[ Pobierz całość w formacie PDF ]