[ Pobierz całość w formacie PDF ]
WYCHOWANIEDO TECHNIKI
DZIECI W MŁODSZYM WIEKUSZKOLNYM
Fryderyk Drejer
Jelenia Góra 2010
Tomasz Winnicki (przewodniczący), Grażyna Baran,
Izabella Błachno, Aleksander Dziuda, Barbara Mączka,
Kazimierz Stąpór, Józef Zaprucki
Leszek Albański
PROJEKT OKŁADKI
Barbara Mączka
SKŁAD I ŁAMANIE
Barbara Mączka
DRUK I OPRAWA
Drukarnia Cyfrowa
ul. Jana Łaskiego 11
62-200 Gniezno
WYDAWCA
Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18,
58-503 Jelenia Góra
ISBN 978-83-926801-9-2
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa)
Spistreści
str.
Wstęp
Rozdział I
5
8
Założenia edukacji wczesnoszkolnej
8
Rozdział II
16
Przemiany w koncepcjach kształcenia technicznego dzieci
w młodszym wieku szkolnym
16
Rozdział III
22
Teoriopoznawcze podstawy edukacji ogólnotechnicznej
w klasach I-III szkoły podstawowej
22
36
Rozdział IV
Realizacja procesu wychowania dzieci do techniki
na etapie edukacji wczesnoszkolnej 36
1. Cele i treści kształcenia ogólnotechnicznego w klasach I-III 36
2. Nauczanie strukturalne techniki w klasach I-III
szkoły podstawowej
44
2.1. Zasady kształcenia ogólnotechnicznego
49
2.2. Metody kształcenia ogólnotechnicznego dzieci
55
2.3. Formy kształcenia ogólnotechnicznego dzieci
w młodszym wieku szkolnym
59
2.4. Środki dydaktyczne w kształceniu ogólnotechnicznym
w klasach I-III
64
67
Rozdział V
Planowanie i organizacja zajęć technicznych w klasach I-III
67
1. Rola nauczyciela nauczania początkowego w wychowaniu
dzieci do techniki
67
2. Tematyka i opisy wybranych zajęć technicznych
w klasach I-III
73
2.1. Przykładowe tematy
73
2.2. Przykładowy scenariusz zajęć technicznych
w klasie trzeciej
75
2.3. Opis zajęć technicznych w klasie pierwszej
78
2.4. Ogólne uwagi metodyczne dotyczące realizacji zajęć
technicznych w klasach I-III
81
Zakończenie
Materiały źródłowe
90
93
[ Pobierz całość w formacie PDF ]