[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Scenariusz przedszkolnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Prowadząca: Karolina Dybalska

Grupa: 5-latków

 

Temat kompleksowy: Życie i twórczość Fryderyka Chopina.

Temat zajęć: Fryderyk Chopin w poezji dziecięcej.

 

Cele ogólne:

 

§     zapoznanie z polskimi utworami poetyckimi;

§     przekazanie wiedzy na temat Międzynarodowego Koncertu Chopinowskiego;

§     kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;

§     kształtowanie wyobraźni muzycznej poprzez improwizację ruchową i plastyczną;

§     uwrażliwienie uczniów na zmiany dynamiczne, rytmiczne i melodyczne;

§     rozwijanie koncentracji uwagi oraz umiejętności reagowania na sygnał.

 

Cele operacyjne (dziecko):

 

      bierze aktywny udział w zabawach ruchowych;

      swobodnie wypowiada się na podany temat;

      odpowiada na pytania dotyczące przeczytanych wierszy;

      uczestniczy w prostych inscenizacjach wierszy;

      udziela podstawowych informacji na temat Międzynarodowego Koncertu Chopinowskiego;

      dostosowuje ruchy ciała do słyszanej muzyki;

      opowiada o swoich wyobrażeniach;

      poprawnie reaguje na określone przez prowadzącego sygnały;

      estetycznie i dokładnie wykonuje pracę plastyczną;

      wykonuje zadania zgodnie z poleceniem.

 

Środki dydaktyczne:

 

­   wiersze W. Chotomskiej: „Dwa fortepiany” i „Koncert”;

­   dwa stoliki/ławki oraz krzesełka dla każdego uczestnika zajęć;

­   kartki z bloku rysunkowego, niebieska farba, cienki pędzel dla każdego dziecka;

­   odtwarzacz płyt CD;

­   płyta CD z nagraniami utworów Fryderyka Chopina:

®    Polonez B-dur op. posth;

®    Nokturn Es-dur Op. 9 Nr 2.

 

Forma organizacji pracy: działalność zbiorowa, grupowa i indywidualna.

 

Metody pracy: słowne (np. wypowiedzi na temat wierszy), czynne (np. improwizacje muzyczno – plastyczne).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg zajęcia:

 

1.      Czynności wstępne: przygotowanie odtwarzacza płyt CD, usadzenie dzieci w półkolu.

 

2.      Zabawa powitalna „Powitanie różnymi częściami ciała”:

Dzieci kolejno podchodzą do siebie, wypowiadają swoje imiona i dotykają się różnymi częściami ciała zgodnie z instrukcją prowadzącego np. Witamy się palcami, łokciami, kolanami, uszami, nosami, plecami, czołami itp.

 

3.               Zabawa paluszkowa:

 

Po fali, po fali, po fali rybka pływała.

Do góry wyskoczyła, ogonkiem zamachała i w głębiny się schowała.

Tam drugą rybkę spotkała.

Po fali, po fali, po fali rybki pływały.

Do góry wyskoczyły, ogonkami zamachały i w głębiny się schowały.

Tam fale ich wiersze czytały.

 

4.      Omówienie wiersza W. Chotomskiej „Dwa fortepiany”:

§         Chciałabym Wam przeczytać wiersz opowiadający o pewnym niezwykłym spotkaniu. Wysłuchajcie go bardzo uważnie. – odczytanie wiersza przez prowadzącego zajęcia:

W. Chotomska „ Dwa fortepiany”Wczoraj

na szosie E-8,

o godzinie piątej nad ranem,

spotkał się jeden koncertowy fortepian

z drugim koncertowym fortepianem.

Każdy z nich jechał na trzech kółkach,

każdy przyciskał dwa pedały

i w czasie jazdy tak ze sobą

te fortepiany rozmawiały:

- Dzień dobry!

                      - Witam mistrza.

- Co słychać?

                     - Wszystko gra.

- Pan dokąd?

                   - Ja na koncert.

- Tak samo jak i ja.

Przepraszam za ciekawość -

jeżeli pan pozwoli,

gdzie pan dziś koncertuje?

                - Ja? W Żelazowej Woli.

- To dziwne...

 

- Co takiego?

- Nie wszystko jednak gra,

bo w Żelazowej Woli

wystąpić miałem ja.

- A ja tam będę pierwszy!

- Przepraszam, że się wtrącę-

ćwiczyłem przez pół wieku,

a pan przez dwa miesiące.

Pan ma poważne braki,

pan się powinien szkolić,

a pan na występ jedzie

do Żelazowej Woli.

To zaszczyt grać w tym miejscu.

Po świecie wciąż się włóczę,

a dzisiaj przed koncertem

znów tremę mam jak uczeń...

                               - Przepraszam...

- Pan odchodzi?

- Posłucham pańskich rad,

Pan zagra tutaj dzisiaj,

a ja - za kilka lat...

§         rozmowa na temat wysłuchanego wiersza:

-         O czyim spotkaniu opowiada przeczytany przeze mnie wiersz? Czy te fortepiany były, według Was, w tym samym wieku?

-         Gdzie jechali bohaterowie wiersza? W jakim celu jechali do Żelazowej Woli? Jak myślicie, dlaczego właśnie tam miał odbyć się koncert?

-         Dlaczego starszy fortepian nie zgadzał się, aby młodszy zagrał koncert w Żelazowej Woli?

-         Jak myślicie, czy każdy jest w stanie zagrać któryś z utworów skomponowanych przez F. Chopina?

§         prosta inscenizacja wysłuchanego utworu:

-         Gdybyśmy chcieli zorganizować krótkie przedstawienie, podczas którego zaprezentujemy ten wiersz, jakie rekwizyty byłyby nam potrzebne?

-         Z czego moglibyśmy zrobić dwa fortepiany?

-         ustawienie naprzeciwko siebie dwóch stolików oraz krzesełek odgrywających role fortepianów; dwukrotne odczytanie wiersza z podziałem na role przez dwie osoby dorosłe; w tym czasie dzieci naśladują ruchem grę na fortepianie oraz nucą wybraną przez siebie melodię.

 

5.      Zabawa muzyczno – ruchowa „Lustra”:

Dzieci dobierają się w dowolne pary i stają naprzeciw siebie. Podczas słuchania muzyki (Polonez B-dur op. posth) jedna osoba z pary wykonuje dowolne, ale powolne ruchy w rytm melodii. Zadaniem partnera jest wykonywanie tych ruchów, jakby w lustrzanym odbiciu. Po krótkiej zabawie następuje zamiana ról. Zaleca się, aby zmian dokonywano kilkakrotnie podczas trwania utworu. Po zabawie należy porozmawiać z dziećmi o ich odczuciach i problemach, jakie napotkały.

 

6.      Omówienie wiersza W. Chotomskiej „Koncert”:

§         Przyszła pora, abyście zapoznali się z drugim wierszem, który dziś dla Was przygotowałam. Opowiada on o pewnym wydarzeniu, które wydarzyło się na lotnisku w Okęciu. Słyszeliście już kiedyś nazwę Okęcie? – krótka rozmowa na temat lotniska;

§         odczytanie wiersza przez prowadzącego zajęcia:

 

Wanda Chotomska „Koncert”

 

Wczoraj wieczorem znajomy pilot

zadzwonił do mnie prosto z Okęcia.

- Wiesz, co się stało tutaj przed chwilą?

- Gdzie?

                        - Na lotnisku.

- Nie mam pojęcia.

- No więc posłuchaj, wszedłem na wieżę,

patrzę uważnie, wzrok w niebo wlepiam,

patrzę i własnym oczom nie wierzę,

bo wśród obłoków widzę fortepian.

- Co, co takiego?

-    Fortepian widzę.

Buja w obłokach, po niebie leci,

skrzydła rozwinął i już ląduje,

a za nim zaraz drugi i trzeci.

Leci wiadomość przez megafony:

- Fortepian z Tokio! Z Moskwy! Z Lizbony!

 

Wylądował fortepian z Hawany,

za chwilę wylądują następne fortepiany!

Fortepian z Rzymu, z Oslo, z Paryża,

z Nowej Zelandii, z Grecji, ze Stanów-

na własnych skrzydłach wszystkie leciały

i przyleciało sto fortepianów.

Całe lotnisko teraz wygląda

jak jedna wielka muzyczna scena.

-A gdzie piloci?

                         - Przy fortepianach

i wszyscy grają koncert Chopina!

 

§         rozmowa na temat wysłuchanego wiersza:

-         Co niezwykłego wydarzyło się na lotnisku?

-         Czy pamiętacie skąd przyleciały poszczególne fortepiany?

-         Czemu, Waszym zdaniem, do Warszawy przyleciało tyle fortepianów? – krótka rozmowa na temat Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego;

§         prosta inscenizacja wysłuchanego wiersza:

-        Czy macie ochotę przenieść się w wyobraźni na lotnisko? Chciałabym, abyście wcielili się w role fortepianów z różnych państw świata. – przydzielenie ról dzieciom (wybrane 5-latki są fortepianami z poszczególnych państw);

-        ustawienie krzesełek na dywanie (dla każdego dziecka); prowadzący odczytuje treść wiersza, a w tym czasie przedszkolaki naśladują ruchem lot samolotu; kto usłyszy, że jego „samolot” ląduje siada na wybranym przez siebie krzesełku; na zakończenie wiersza wszyscy naśladują grę na fortepianie.

 

7.      Improwizacja plastyczna do słuchanej muzyki F. Chopina (praca przy stolikach):

§         wysłuchanie utworu Nokturn Es-dur Op. 9 Nr 2 (dzieci mogą mieć zamknięte oczy);

§         krótka rozmowa na temat wyobrażeń, jakie stworzyli słuchając muzyki;

§         za pomocą przygotowanych materiałów plastycznych dzieci wykonują rysunek obrazujący słyszaną muzykę.

...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]