[ Pobierz całość w formacie PDF ]

KONSPEKT  LEKCJI  DO  KLASY  II

NAUCZANIA  ZINTEGROWANEGO

 

Temat bloku: W świecie muzyki.

 

Temat dnia:   Artysta znany na całym świecie.

 

Hasło programowe: Dziecko w szerszym środowisku społecznym.

 

Cel główny:

Ø     Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, więzi rodzinnej, uczuć patriotycznych.

 

Cele operacyjne:

Ø     Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy;

Ø     Jest dumny z bycia Polakiem;

Ø     Bogaci zasób słownictwa o wyrazy związane z muzyką;

Ø     Potrafi słuchać w ciszy muzyki;

Ø     Potrafi środkami malarskimi przedstawić określony nastrój inspirowany muzyką;

Ø     Wie, kiedy zastosować pisownię wyrazów;

 

Formy pracy: indywidualna jednolita, grupowa jednolita

 

Metody:

·        praktyczne ( pokaz)

·        eksponujące ( ćwiczenia praktyczne)

·        podające ( wykład informacyjny)

 

Środki dydaktyczne:

·            magnetofon + kaseta(Mazurek F-dur, Preludium A-dur, Walc Des-dur, „Minorowy” F. Chopina)

·            kartka z bloku, kredki

·            ilustracja fortepianu

·            słownik języka polskiego, encyklopedia

·            portret Fryderyka Chopina

·            widokówki i ilustracje

      z miejscami wiążącymi się z F. Chopinem

·            mapa fizyczna Polski

 

PRZEBIEG LEKCJI

 

1.     Sprawdzenie pracy domowej.

Zadaniem uczniów było wyszukanie i przyniesienie na lekcję widokówek i wiadomości związanych z tematyką F. Chopina.

 

2.  Rozwiązanie zagadki.

    N: Przygotowałam dla was zagadkę. Posłuchajcie uważnie :

  Kółka oraz kropki

   na pięciu linijkach.

           Drzemie w nich zaklęta

                    jakaś melodyjka.     ( NUTY)

           Co to jest? Uczniowie odgadują.

     N: Tak, to są nuty, czyli znaki graficzne w muzyce.

 

3.    Słuchanie utworów F.Chopina;

    ( Mazurek F- dur, Preludium A – dur, Walc Des – dur)

·        określenie ( słowne) charakteru utworu

·        przedstawienie środkami malarskimi własnych odczuć wywołanych muzyką

 

4.    Zagadka muzyczna. Jaki to instrument? (FORTEPIAN)

     Nauczyciel odtwarza z kasety fragment muzyki.

·                      omówienie instrumentu – karta pracy ( K.66 ćw.3) „ Wesoła szkoła”

 

5.    Bogacenie słownictwa o wyrazy związane z muzyką.

N: Odszukajcie wyrazy i odczytajcie jego znaczenie:

    - Kompozytor

    - Komponować

    - Koncert

Nauczyciel wybiera trzech uczniów do odszukania i odczytania głośnego podanych wyrazów ( słowniki, encyklopedia, itp.)

 

6.    Zapoznanie z tematem dnia.

Nauczyciel zapoznaje z tematem dnia.

 

7.    Swobodne wypowiedzi na temat życia i twórczości F. Chopina.

 

Wykład nauczyciela

      FRYDERYK CHOPIN ur. się 22 lutego 1810r. w Żelazowej Woli, niedaleko Warszawy.

Ojciec – jego z pochodzenia Francuz był profesorem w Liceum Warszawskim; nauczał 

               literaturę jęz. Francuskiego.

Matka – POLKA , mieszkała w Żelazowej Woli u krewnych. Pomagała im w zarządzaniu

              posiadłością.

Rodzeństwo – Fryderyk miał trzy siostry. Starszą – Ludwikę, młodsze – Izabelę i Emilię.

 

          Jeden z uczniów przedstawia ilustracje wszystkich członków rodziny.

 

    W kilka miesięcy po narodzinach Fryderyka cała rodzina przeprowadziła się do Warszawy. Pierwszych lekcji gry na fortepianie udzielała mu starsza siostra Ludwika. Edukacją muzyczną tego utalentowanego chłopca zajęła się matka. Jako 6 – letnie dziecko uczył się systematycznie gry na fortepianie pod opieką nauczyciela Wojciecha Żywnego. W rok później mały Fryderyk ukazał swój pierwszy utwór: Polonez g – moll, następnie większy

już to Rondo c – moll opus 1. ( Mając tyle lat co wy, już samodzielnie komponował.)

Bardzo szybko zaczęły rozchodzić się wieści o młodym muzyku.

 

    Uczeń przedstawia ilustrację nut – pierwszych ,własnoręcznie pisanych przez Fryderyka.

 

     Studia ukończył w Warszawskiej Szkole Głównej Muzyki – jako kompozytor.

Grywał na przyjęciach w domu, występach dobroczynnych, koncertach. Chopin prowadził dość ruchliwy tryb życia. Bardzo dużo podróżował za granicę naszego kraju

( m. in. do Berlina, Wiednia, Paryża), gdzie koncertował i tworzył swoje nowe utwory.

Taki tryb życia, stresy, sprawiły iż zaczął chorować na gruźlicę (jak na owe czasy choroba nieuleczalna).

 

Następny uczeń przedstawia ilustrację szkoły, do której uczęszczał Fryderyk.

 

     Fryderyk wraz z rodzicami bardzo często bywał w Żelazowej Woli. Tam też po raz pierwszy zetknął się z wsią. Aby bardziej poznać muzykę i zwyczaje wiejskie, wakacje spędzał na słuchaniu przyśpiewek, piosenek, zapamiętywał melodie oberków, mazurków, kujawiaków. Przysłuchiwał się przyrodzie: szumu wiatru, śpiewu ptaków, płynącym potokom czy rechot żab, po czym siadał w ciszy i komponował swoje dzieła.

Nigdy jednak nie skomponował tanga. Jego dzieła to: ballady, sonaty, walce, mazurki, polonezy, fantazje, scherza.

 

Nauczyciel pokazuje ilustrację posiadłości w Żelazowej Woli.

 

      Po wyjeździe do Wiednia w 1830r. Chopin dowiedział się iż w Warszawie wybuchło powstanie. Chciał natychmiast wracać do Ojczyzny. Jednak było to niemożliwe.

W roku 1831 pojechał do Paryża – Francja, gdzie spotkał się z wybitnymi polskimi artystami, politykami i uczonymi. Tęsknota do kraju, przygnębienie i rozłąka z ukochaną dziewczyną coraz bardziej pogorszyła stan zdrowia muzyka.

17 października 1849r. Chopin umiera na gruźlicę mając zaledwie 39 lat.

Został pochowany we Francji. Ostatnią wolą Polaka było to, aby jego serce przewieziono

do Warszawy. Po 29 latach w 1878r. rodzina Chopina przekazała narodowi polskiemu urnę

z sercem Fryderyka Chopina. Spoczywa ono w kościele św. Krzyża w Warszawie.

 

Na koniec przedstawiona została ilustracja miejsca w którym znajduje się urna z sercem naszego muzyka.

 

      Minęły lata od śmierci słynnego Polaka, kompozytora, a jego muzyka urzeka słuchaczy

i ciągle przybywa jej miłośników na całym świecie. I tak narodziła się impreza, której po dziś dzień jesteśmy świadkami. Od 1927r. trwa Międzynarodowy konkurs im. Fryderyka Chopina, który odbywa się co 5 lat w Warszawie.

 

Uczennica przedstawia widokówki z konkursu im. F. Chopina w Warszawie.

 

Natomiast słowa słynnego pisarza Cypriana Kamila Norwida zna każdy patriota, Polak

a nawet niejedno dziecko a brzmi one tak:

 

„ RODEM WARSZAWIANIN

SERCEM POLAK

TALENTEM ŚWIATA OBYWATEL”

·         praca samodzielna – karta pracy (K 66 ćw. 1) „Wesoła szkoła”

8.    Wysłuchanie utworu czytanego przez nauczyciela

     pt. „Żelazowa Wola”;

·         określenie nastroju wiersza

·         wyszukiwanie porównań charakteryzujących przyrodę,

     na którą autor szczególnie zwraca uwagę

 

9.    Praca w grupach.

    Z  pomocy przyniesionych na zajęcia, uczniowie układają zdania o sławnym Polaku.

 

10.     Odczytanie propozycji – ocena słowna.

 

11.     Zapisanie w zeszycie słów  C. K. Norwida. 

        ( zwrócenie uwagi na zasady pisowni,  wklejenie portretu słynnego muzyka)

 

12. Podsumowanie zajęć i samoocena.

 

12.     Praca domowa:

·        Nauczyć się pięknie czytać wiersza pt. „Żelazowa Wola”

·        Ćw. 2  (K – 66) „Wesoła szkoła”

 

 

Marzena Kossakowska

18 – 400Łomża ul. L. Staffa 8/8

nauczyciel nauczania zintegrowanego i wych. fiz.

... [ Pobierz całość w formacie PDF ]