[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Fryderyk Franciszek Chopin
największy kompozytor polski,
pianista.
(według oświadczeń samego artysty i jego rodziny)
lub 22 lutego
(według metryki chrztu, sporządzonej kilka tygodni po urodzeniu)
we wsi śelazowa Wola koło Sochaczewa, na Mazowszu,
w ówczesnym Księstwie Warszawskim.
Urodzony 1 marca 1810
Brama wjazdowa do posiadłości Chopinów.
Dom rodzinny Fryderyka Chopina.
Ojciec kompozytora
Mikołaj (Nicolas) Chopin
i osiadł tu na stałe.
Do Francji juŜ nie powrócił i Ŝadnych kontaktów z francuską rodziną nie utrzymywał.
Swoje dzieci wychował na Polaków.
W 1806 roku
Mikołaj Chopin poślubił
Teklę Justynę KrzyŜanowską,
Skarbków w śelazowej Woli.
Z czwórki ich dzieci (trzy córki: Ludwika, Izabela, Emilia i jeden syn)
Fryderyk był drugi z kolei.
W chwili urodzin Fryderyka Chopina śelazowa Wola leŜała w parafii Brochów,
gdzie w kościele p.w. św. Rocha odbył się chrzest kompozytora.
w wieku 16 lat przyjechał do Polski
zarządzającą gospodarstwem
Pokój matki Chopina w śelazowej Woli.
Kilka miesięcy po narodzinach Fryderyka cała rodzina przeniosła się do Warszawy.
Muzyczny talent Fryderyka objawił się niezwykle wcześnie.
Mając 7 lat był juŜ autorem dwóch polonezów.
Wcześnie teŜ zaczął występować publicznie na koncertach dobroczynnych.
Pierwszych profesjonalnych
lekcji gry na fortepianie
udzielał mu
Wojciech śywny
.
Lekcje te trwały od 1816 do 1822 roku, do momentu, w którym śywny nie był juŜ w stanie
niczego więcej nauczyć bieglejszego od siebie ucznia.
W latach 1823-26 Fryderyk pobierał naukę w Liceum Warszawskim
.
Letnie wakacje spędzał w wiejskich majątkach kolegów szkolnych w róŜnych rejonach
kraju, m. in. dwukrotnie w Szafarni na Kujawach, gdzie zdradził szczególne zainteresowanie
folklorem. Słuchał, notował teksty piosenek ludowych, uczestniczył w obrzędach (weselach,
doŜynkach), tańczył i grał na basetli z muzykantami wiejskimi. Polski (nizinny) folklor
muzyczny w jego autentycznej, surowej postaci poznał w 1825 roku.
Pod jego silnym wpływem napisał swoje pierwsze mazurki.
Jesienią 1826 roku został studentem wydziału "teorii muzyki, jenerałbasu i kompozycji"
warszawskiej Szkoły Głównej Muzyki , kierowanej przez
Józefa Elsnera.
W czasie studiów powstały pierwsze szeroko rozbudowane dzieła:, Wariacje, Fantazja oraz
Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian.
Naukę w Szkole Głównej Muzyki Chopin ukończył w 1829 roku,
a Elsner w raporcie po trzecim roku nauki zapisał:
"Trzecioletni Szopen Fryderyk szczególna zdatność, geniusz muzyczny".
Natychmiast po ukończeniu studiów, w lipcu 1829 roku udał się w towarzystwie znajomych
na krótką wycieczkę do Wiednia, gdzie dzięki wprowadzeniu go przez Würflowa
w towarzystwo muzyków, Chopin wystąpił dwukrotnie w Kärtnerthortheater.
Odniósł fenomenalny sukces.
Zachwycony utworami Chopina wiedeński wydawca Tobias Haslinger opublikował w 1830
roku jego Wariacje na temat Mozarta. Było to pierwsze wydanie utworu Chopina za granicą
(dotąd publikował swoje utwory w Warszawie).
Po powrocie do Warszawy Chopin, wolny juŜ od szkolnych obowiązków, z tym większą
pasją zajął się komponowaniem, pisząc m. in. dwa Koncerty fortepianowe z orkiestrą.
W okresie tym powstał takŜe pierwszy nokturn i pierwsze etiudy, walce, mazurki, pieśni
do słów Stefana Witwickiego.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]