[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Scenariusz lekcji dla nauczyciela kl. I gimnazjum

Na podstawie książki: „ Świat w słowach i obrazach”

Temat: Fraszki Jana Kochanowskiego.

1.   Sprawdzenie listy obecności.

2.   Sprawdzenie pracy domowej (można postawić oceny za dobre wypracowanie)

3.   Otwarcie książki na str. 158 i wspólne przeczytanie na temat Jana Kochanowskiego.

4.   Nauczyciel przekazuje uczniom w pigułce, kim był Jan Kochanowski.

5.   Zapisanie tematu dzisiejszej lekcji, mianowicie: TEMAT: Fraszki Jana Kochanowskiego.

6.   Zapisanie  krótkiej adnotacji na temat Kochanowskiego: Jan Kochanowski urodził się w 1530r., zmarł 1584r. Był on jednym z najdoskonalszych twórców w całych dziejach literatury. Był poetą, dramatopisarzem a także tłumaczem.

7.   Zapoznanie dzieci z pojęciem fraszka (ze słowniczka z tyłu książki do literatury).

8.   Wspólne przeczytanie wierszu ze str. 160, pt.: Na młodość.

9.   Wyjaśnienie o co chodzi w tej fraszce i zapisanie notatki:

W fraszce Na młodość  Dorastanie bez szaleństw zostaje porównane do cyklu rocznego bez wiosny, która stanowi symbol młodości.

10.                     Przeczytanie wierszu na starość.

11.                     Wyjaśnienie i zapisanie o co chodzi w tej fraszce.

I tak dalej ze wszystkimi fraszkami, tu jest napisana notatka do zeszytu:

Na starość: Kochanowski wyraża tęsknotę za spokojem i stabilizacją, jaką przynosi starszy człowiek.

O miłości: w tej fraszce podmiot mówi o wszechpotędze miłości. Odwołuje się tutaj do sytuacji ucieczki przed uczuciem, próby przejścia nad nim do porządku dziennego.

Do Hanny: Mężczyzna skarży się na obojętność i oziębłość kobiety. Patrząc na diament z jej pierścienia, stwierdza, że jej serce jest twarde jak krzemień.

Na nabożną: Utwór ośmiesza fałszywą pobożność. W kontekście postawy bohaterki tytuł wiersza ma charakter ironiczny.

Na gospodarza: Na gospodarza zdaje się być osobą bardzo spostrzegawczą, mającą dar obserwacji ludzi i ich zachowania.

12.                     Zadanie pracy domowej: zad. 2 ze str. 161

13.                     Zakończenie lekcji.

14.                     Uwagi: Podany scenariusz nawiązuje jedynie do krótkich fraszek ze str. 160, ponieważ dłuższe nieco wiersze ze str. 162-165 są omawiane wcześniej, kiedy dzieci je recytują.

[ Pobierz całość w formacie PDF ]