[ Pobierz całość w formacie PDF ]
e-Mortkowicz
Cyfrowa reedycja młodopolskiego wydania
Dzieł
Fryderyka Nietzschego
z zachowaniem paginacji i układu graficznego.
Nietzsche Seminarium, Łódź-Wrocław 2010
Redakcja: Jakub Wroński, Tymoteusz Słowiński
http://nietzsche.org.pl/
Nietzsche Seminarium –
projekt zrzeszający polskich badaczy filozofii
Fryderyka Nietzschego poprzez:

powołany przez Cezarego Wodzińskiego, Bogdana Banasiaka i Pawła
Pieniążka cykl dorocznych konferencji filozoficznych.

stronę internetową
nietzsche.org.pl.
Na stronie:
Bibliografia
polskich odniesień do Nietzschego
- do 1918 (Marta Kopij)
- z lat 1919-1939 (Grzegorz Kowal)
- z lat 1939-1989 (Jadwiga Sucharzewska)
- po 1989 (Jakub Wroński)
e-Mortkowicz -
Cyfrowa reedycja młodopolskiego wydania
Dzieł
Fryderyka
Nietzschego z zachowaniem paginacji i układu graficznego.
Teksty archiwalne –
baza przedwojennych artykułów polskich na temat
Nietzschego
Wieści
ze świata Nietzschego: konferencje, seminaria, obronione prace
Opatrzony komentarzem zestaw
linków
Nietzsche Seminarium 2010
... i wiele innych
FRYDERYK NIETZSCHE
WOLA MOCY
PRÓBA PRZEMIANY WSZYSTKICH WARTOŚCI
(STUDYA I FRAGMENTY)
PRZEŁOŻYLI
STEFAN FRYCZ I KONRAD DRZEWIECKI
NAKŁAD JAKÓBA MORTKOW1CZA
DZIEŁA FRYD. NIETZSCHEGO
W PRZEKŁADZIE WACŁAWA
BERENTA, KONRADA DRZE­
WIECKIEGO, LEOPOLDA STAFFA I
STANISŁAWA WYRZYKOWSKIEGO
WYDAŁ
WARSZAWA MCMX—MCMX1
JAKÓB MORTKOWICZ
SZKIC PRZEDMOWY
WOLA MOCY
PRÓBA PRZEMIANY WSZYSTKICH WARTOŚCI
KSIĘGA PIERWSZA
NIHILIZM
KSIĘGA DRUGA
KRYTYKA WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH
W przekładzie STEPANA FRYCZA
KSIĘGA TRZECIA
ZASADA NOWEGO USTANOWIENIA WARTOŚCI
KSIĘGA CZWARTA
CHÓW I HODOWLA
W przekładzie KONRADA DRZEWIECKIEGO
EUROPEJSKI
[ Pobierz całość w formacie PDF ]