[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PARAFIOS E R I AN O W E Jbp Dominique Reyobudźsię!wyzwanianowejewangelizacjiE W A N G E L I Z A C J ISeria Nowej EwangelizacjiPARAFIO, OBUDŹ SIĘ! Wyzwania nowej ewangelizacjiTytuł oryginału:Paroisses réveillez vousCopyright © 2012, Éditions de l’Emmanuel PARIS (France); ISBN 978-2-35389-192-4Copyright © for the Polish edition by INVEST-DIRECT– Wydawnictwo Przystanek Jezus®Official Trademark Representative, Gubin, 2014Tłumaczenie z j. francuskiego: Katarzyna CzaplickaKorekta: Tomasz PowyszyńskiRedakcja serii: Piotr SowaOkładka, DTP:www.thinkgod.plWydawnictwo Przystanek Jezus®ul. Kresowa 258, skr. poczt. 3966-620 Gubinwww.przystanekJezus.ple-mail: wydawnictwo@przystanekJezus.plZamówienia:Księgarnia Przystanek Jezuswww.ksiegarniaPJ.plDystrybucja:INVEST-DIRECT Piotr Sowaul. M. Konopnickiej 31B/273-110 Stargard SzczecińskiDruk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, KrakówCytaty biblijne pochodzą z: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009.Wydanie IISBN: 978-83-63739-07-2Niniejszą książkę dedykuję Wspólnocie Emmanuel,która przygotowała mnie do misji ewangelizacyjnej.SPIS TREŚCIKilka słów do wydania polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Część pierwszaUPRZEDZENIA A DYNAMIKA NOWEJ EWANGELIZACJI . . . . . . . . . . . . . .23A. Wewnętrzne uprzedzenia wobec nowej ewangelizacji . . . . . . . .251. Nieufność dotycząca założeń nowej ewangelizacji . . . . . .252. Stagnacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273. Relatywizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304. Sekularyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335. Funkcjonalizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386. Aktywizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407. Indywidualizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438. Klerykalizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .489. Sceptycyzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5010. Izolacjonizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53B. Dynamika nowej ewangelizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .581. Rodzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .582. Wychowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .593. Parafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .614. Rzeczywistości kościelne, ruchy i wspólnoty,dzieła apostolskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .645. Diakonia Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .656. Pobożność ludowa, sanktuaria i ośrodki duchowości . . . .667. Środki społecznego przekazu (Internet) . . . . . . . . . . . . . . .688. Kultura i sztuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .709. Przestrzeń publiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71Część drugaPARAFIA ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM NOWEJ EWANGELIZACJI . . . . . . . .73A. Warunki wstępne nowej ewangelizacji w parafiach . . . . . . . . . .761. Znajomość terenu misyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .761.1. Badanie otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .761.2. Wywiad duszpasterski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .772. Wizja misyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .792.1. Akt zawierzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .802.2. Powstanie wizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .822.3. Wizja wzrostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .842.4. Opracowanie wizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .862.5. Wyzwania wizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .893. Pierwszeństwo łaski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .913.1. Otwartość na Ducha Świętego . . . . . . . . . . . . . . . . .913.2. Liturgia i ewangelizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948SPIS TREŚCI3.3. Eucharystia i misja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .983.4. Adoracja eucharystyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1003.5. Otwartość na nowe charyzmaty . . . . . . . . . . . . . . .1014. Nawrócenie pastoralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1044.1. Nawrócenie wspólnot chrześcijańskich . . . . . . . . .1064.2. Nawrócenie osób odpowiedzialnychza duszpasterstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1134.3. Kompetencje odpowiedzialnego . . . . . . . . . . . . . .118B. Nowa ewangelizacja w parafiach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1221. Eklezjologia komunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1221.1. Jak osiągnąć komunię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1231.2. Dynamika kościelna komunii . . . . . . . . . . . . . . . . .1252. Impuls kerygmatyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1342.1. Istotność lub nieistotność kerygmatu . . . . . . . . . .1342.2. Treść kerygmatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1352.3. Głoszenie Słowa Bożego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1362.4. Świadectwo życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1372.5. Misjonarz przynaglony miłością . . . . . . . . . . . . . . .1382.6. Sposoby głoszenia kerygmatu . . . . . . . . . . . . . . . .1402.7. Włączenie kerygmatu w inicjacjęchrześcijańską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1413. Katecheza wtajemniczenia chrześcijańskiego . . . . . . . . .1423.1. Katecheza chrystocentryczna . . . . . . . . . . . . . . . . .1453.2. Katecheza kerygmatyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1463.3. Katecheza apologetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1473.4. Katecheza organiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1483.5. Katecheza antropologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . .1493.6. Katecheza mistagogiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1503.7. Katecheza wspólnotowa i kościelna . . . . . . . . . . . .1513.8. Katecheza propedeutyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . .1513.9. Katecheza pneumatologiczna . . . . . . . . . . . . . . . .1524. Integralny proces ewangelizacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . .1534.1. Proces organiczny i holistyczny . . . . . . . . . . . . . . .1534.2. Proces sekwencyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1554.3. System komórek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1585. Przygotowanie do misji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1615.1. Duszpasterstwo inteligencji . . . . . . . . . . . . . . . . . .1615.2. Pedagogika wiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1625.3. Formacja odpowiedzialnych . . . . . . . . . . . . . . . . .1655.4. Przygotowanie do misji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168PODSUMOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175Analiza i rozeznawanie obecnej sytuacji Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . .177 [ Pobierz całość w formacie PDF ]