[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MODU£
CAN-D 2007
PROGRAM:
121
27.03.2007
PROGRAM alarmu
17. (KOD 3368)
27.03.2007
¿ó³ty
¿ó³ty
+12V
7/10
10/10
MASA
czarny
czerwony
SYRENA
SYN
nie pod³¹czaæ
szary przewód
(na sta³e zwarty do masy)
- rozciêcie go i wlutowanie
w to miejsce przycisku
autoryzacji uaktywnia
funkcje immobilizera
przylutowaæ w
miejscu rozciêcia
szarego przewodu
przycisk
sposób pod³¹czenia przycisku
nie pod³¹czaæ
K_OUT
K_IN
CZUJNIK
DRZWI
12345678910
S-BUS
DRZWI
STAC
STACYJKA
MASA
4/10
+12V
CANL
CANH
BLOKOWANIE
2/6
MODU£
CAN-D 2007
4/6
5/6
REARMING
nie pod³¹czaæ
zielony
6/6
CZUJNIK DRZWI
pod³¹czyæ czujnik otwarcia
pokrywy silnika
niebieski
MODU£ (pod schowkiem - strona pasa¿era)
KOLEJNOŒÆ POD£¥CZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CANL, CANH ...
marka:
FORD
model:
C-MAX
rok:
03
rev00
czarny
[ Pobierz całość w formacie PDF ]