[ Pobierz całość w formacie PDF ]
47
© Hella Polska Sp. z o.o.
Porady techniczne
30.07.2005
47
Ford Fiesta od 08.95 do 01.01.99
kod ST do XC
Wskaźnik temperatury środka
chłodzącego znajduje się stale przed
czerwonym obszarem.
1
Jeśli zgłaszana jest wyżej wymieniona usterka, to jej
przyczyną może być czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Mimo, że temperatura silnika utrzymuje się w normalnym
zakresie to czujnik przy wyższych temperaturach
zewnętrznych przekazuje do układu sterowania zawyżone
wartości. Usterkę tę można usunąć przez zamontowanie
zmienionej wersji czujnika.
2
3
Przy wymianie należy postępować następująco:
-
Zanotować kod radia.
-
Odłączyć akumulator.
-
Odłączyć od czujnika wtyczkę łączącą z układem
sterującym.
-
Wymontować czujnik. Przy demontażu należy
przytrzymywać obudowę.
-
Wmontować nowy czujnik i dokręcić momentem 8 Nm.
-
Odłączyć wtyczkę czujnika od przewodów
połączeniowych, zaizolować końcówki i przymocować
je do wiązki.
-
Diodę (poz. 1) z kablem odłączyć od mocowania.
-
Rozłączyć połączenie wtyczkowe diody (poz. 2).
-
Usunąć diodę z kablem.
-
Wtyczkę (poz. 3) połączyć bezpośrednio z czujnikiem.
-
Podłączyć akumulator.
-
Wprowadzić kod radia.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]