[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MODU£
CAN-D 2007
PROGRAM:
133
27.03.2007
PROGRAM alarmu
17. (KOD 3368)
27.03.2007
nie pod³¹czaæ
nie pod³¹czaæ
¿ó³ty
¿ó³ty
+12V
7/10
10/10
MASA
czarny
czerwony
SYRENA
SYN
nie pod³¹czaæ
szary przewód
(na sta³e zwarty do masy)
- rozciêcie go i wlutowanie
w to miejsce przycisku
autoryzacji uaktywnia
funkcje immobilizera
przylutowaæ w
miejscu rozciêcia
szarego przewodu
przycisk
sposób pod³¹czenia przycisku
K_OUT
K_IN
CZUJNIK
DRZWI
12345678910
S-BUS
DRZWI
STAC
STACYJKA
MASA
4/10
+12V
CANL
CANH
BLOKOWANIE
2/6
MODU£
CAN-D 2007
4/6
5/6
REARMING
nie pod³¹czaæ
zielony
6/6
CZUJNIK DRZWI
nie pod³¹czaæ
niebieski
czerwony przew ó
(+12V)
MODU£ (pod schowkiem - strona pasa¿era)
KOLEJNOŒÆ POD£¥CZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CANL, CANH ...
marka:
FORD
model:
S-MAX
rok:
07
rev00
czarny
[ Pobierz całość w formacie PDF ]