[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Dane techniczno –
diagnostyczne
pojazdów
Nr
S-0053
Ark. 1
Arkuszy 7
DANE TECHNICZNE I HOMOLOGACYJNE POJAZDU:
FORD TRANSIT 2.4 TD
A. Marka pojazdu: FORD,
B. VIN ( 3 pierwsze znaki): WFO,
C. Typ, model, (nazwa handlowa): TRANSIT 2.4 TD,
D. Kod typu, model (nazwa homologacyjna): FACY,
E. Odmiany: samochód ciężarowy/osobowy (zależnie od typu zabudowy),
F. Rodzaj: samochód ciężarowy,
G. Podrodzaj: furgon,
H. Przeznaczenie: nieokreślone
I. Numer homologacji krajowej MTIGM: PL*0082*00
J. Przykład VIN-u:
WF0LXXGBFLXP79623,
K. Powyższe dane dotyczące pojazdów o numerze nadwozia ( VIN ) rozpoczynających,
się od numeru:
WF0LXXGBFLXP79623,
L. Wygląd pojazdu:
--
Informa
cje o pojeździe:
Położenie wybitego
numeru nadwozia:
Numer identyfikacyjny pojazdu
(VIN), stanowi numer nadwozia
(podwozia), składa się z 17 zna-
ków i jest wybity na przegrodzie
czołowej po prawej stronie.
2
Położenie numeru silnika:
Numer silnika jest wybity na
kadłubie silnika po prawej stro-
nie, ten sam numer jest wybity na
głowicy po prawej stronie.
A - miejsce wybicia numerów na
głowicy.
B - miejsce wybicia numerów na
kadłubie silnika.
A
B

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80
Tel: 0-22/811-02-97; 0-22/811-32-31 w. 160 - sprawy techn.-merytoryczne;
0-22/811-32-31 w. 172 - zamówienia;
Data:
kwiecień
2001 r.
Fax: 0-22/811-09-06
1

Dane techniczno –
diagnostyczne
pojazdów
Nr
S-0053
Ark. 2
Arkuszy 7
DANE TECHNICZNE I HOMOLOGACYJNE POJAZDU:
FORD TRANSIT 2.4 TD
Lp
Wielkość
Jednostka
Wartość
Uwagi
3
Położenie tabliczki zna-
mionowej:
Tabliczka znamionowa znajduje
się na prawym środkowym słup-
ku.
4
Zasady rozpoznawania
(modelu roku):
--
Symbol znajdujący się na 11 i 12
miejscu oznacza rok i miesiąc
produkcji.
X oznacza 1999 rok produkcji.
M oznacza listopad.
Uwaga: w każdym roku produkcji
są inne oznaczenia miesięcy.
5
Masa własna:
[kg]
2160
6
Dopuszczalna masa cał-
kowita, (administracyjna w
kraju):
[kg]
3280
7
Ilość osi:
[szt]
2
8
Ilość kół:
[szt]
2+2

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80
Tel: 0-22/811-02-97; 0-22/811-32-31 w. 160 - sprawy techn.-merytoryczne;
0-22/811-32-31 w. 172 - zamówienia;
Data:
kwiecień
2001 r.
Fax: 0-22/811-09-06

Dane techniczno –
diagnostyczne
pojazdów
Nr
S-0053
Ark. 3
Arkuszy 7
DANE TECHNICZNE I HOMOLOGACYJNE POJAZDU:
FORD TRANSIT 2.4 TD
Lp
Wielkość
Jednostka
Wartość
Uwagi
9
Rozkład
dopuszczal-
nej masy
całkowitej
na osie:
[kg]
1500
1
[kN]
15.0
[kg]
2000
2
[kN]
20.0
10 Dopusz-
czalna ma-
sa całkowita
przyczepy:
z hamul-
cem:
[kg]
1720
bez hamul-
ca:
[kg]
750
11 Największa
liczba
miejsc:
do siedze-
nia
[szt]
3
--
12 Nominalny rozmiar opon:
[mm/cal]
215/70 R 16
13 Dopuszczalne rozmiary
opon:
[mm/cal]
BD
14
Ciśnienie
w kołach
przednich:
Obciążenie do
3 osób
[MPa]
0.35
Obciażenie
max
[MPa]
0.35
Ciśnienie
w kołach
tylnych
Obciążenie do
3 osób
[MPa]
0.32
Obciażenie
max
[MPa]
0.32
15
Prędkość maksymalna:
[km/h]
140

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80
Tel: 0-22/811-02-97; 0-22/811-32-31 w. 160 - sprawy techn.-merytoryczne;
0-22/811-32-31 w. 172 - zamówienia;
Data:
kwiecień
2001 r.
Fax: 0-22/811-09-06

Dane techniczno –
diagnostyczne
pojazdów
Nr
S-0053
Ark. 4
Arkuszy 7
DANE TECHNICZNE I HOMOLOGACYJNE POJAZDU:
FORD TRANSIT 2.4 TD
Lp
Wielkość
Jednostka
Wartość
Uwagi
16 Nominalna wartość usta-
wienia świateł mijania w
płaszczyźnie pionowej:
[cm/10m]

12
[%]

1.2
17 Nominalna wartość usta-
wienia świateł drogowych
w płaszczyźnie pionowej
(tylko dla układów cztero-
reflektorowych):
[cm/10m]
---------------------
[%]
---------------------
18 Nominalna wartość usta-
wienia świateł przeciwm-
głowych przednich w
płaszczyźnie pionowej
(tyko dla pojazdów fa-
brycznie wyposażonych w
światła przeciwmgłowe):
[cm/10m]

22
[%]

2.2
--
19 Maksymalna zmiana
ustawienia świateł w wy-
niku działania korektora
świateł mijania:
[cm/10m]
ok.20
[%]
ok.2.0
20 Minimalna wymagana siła
hamowania hamulca ro-
boczego:
[kN]
15.00
21 Minimalna wymagana siła
hamowania hamulca po-
stojowego:
[kN]
5.25
22 Rozwiązanie konstrukcyj-
ne (homologowane) ha-
mulca awaryjnego:
Hamulec awaryjny stanowi każdy z obwodów hamulca roboczego.
23 Rozwiązanie konstrukcyj-
ne (homologowane) ha-
mulca postojowego:
Hamulec jest uruchamiany mechanicznie dźwignią zamontowaną w podłodze,
która za pośrednictwem linki działa na koła osi tylnej.
24 Przełożenie korektora
hamowania:
BD

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80
Tel: 0-22/811-02-97; 0-22/811-32-31 w. 160 - sprawy techn.-merytoryczne;
0-22/811-32-31 w. 172 - zamówienia;
Data:
kwiecień
2001 r.
Fax: 0-22/811-09-06

Dane techniczno –
diagnostyczne
pojazdów
Nr
S-0053
Ark. 5
Arkuszy 7
DANE TECHNICZNE I HOMOLOGACYJNE POJAZDU:
FORD TRANSIT 2.4 TD
Lp
Wielkość
Jednostka
Wartość
Uwagi
25 Największy dopuszczalny
ruch jałowy koła kierowni-
cy:
Brak danych producenta.
[
o
]
6
o
26 Rozstaw
kół
przednich:
[mm]
1737
tylnych:
[mm]
1700
27 Zbieżność kół przednich:
[mm]
0
±
1
Wielkość regu-
lowana.
Warunki pomiaru: pojazd
nieobciążony, pusty zbior-
nik paliwa.
[
o
]
0
o
10'
28 Kąt pochylenia kół przed-
nich:
[
o
]
-0
o
25'
±
1
o
Wielkość niere-
gulowana.
29 Kąt wyprzedzenia osi
sworznia zwrotnicy:
[
o
]
3
o
42'
±
1
o
Wielkość niere-
gulowana.
30 Kąt pochylenia osi sworz-
nia zwrotnicy.
[
o
]
BD
Brak danych.
--
31 Zbieżność kół tylnych:
[mm]
BD
Brak danych.
[
o
]
BD
Brak danych.
32 Kąt pochylenia kół tylnych:
Brak danych.
[
o
]
BD
33
Dopuszczalna nieślado-
wość kół:
[mm]
35
Wg. przepisów MTiGM
Brak danych producenta.
lub tzw. offset:
[
o
]
BD
34
Dopuszczalna nierówno-
ległość osi:
[mm]
24
Wg. przepisów MTiGM.
lub tzw. setback:
[
o
]
BD
Brak danych producenta.
35 Skrętność
kół przed-
nich:
koło we-
wnętrzne:
[
o
]
BD
koło ze-
wnętrzne:
[
o
]
BD
36 Parametr
sprawności
amortyzato-
rów:
przednich:
[%]
30
Dla urządzeń przeprowa-
dzających pomiar metoda
EUSAMA.
tylnych:
[%]
20

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80
Tel: 0-22/811-02-97; 0-22/811-32-31 w. 160 - sprawy techn.-merytoryczne;
0-22/811-32-31 w. 172 - zamówienia;
Data:
kwiecień
2001 r.
Fax: 0-22/811-09-06
[ Pobierz całość w formacie PDF ]