[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Dane techniczno –
diagnostyczne
pojazdów
Nr
S-0167
Ark. 1
Arkuszy 7
DANE TECHNICZNE I HOMOLOGACYJNE POJAZDU: FORD FOCUS 1.8 TDCi
A. Marka pojazdu: FORD,
B. VIN ( 3 pierwsze znaki): WF0,
C. Typ, model, (nazwa handlowa): FORD FOCUS 1.8 TDCi,
D. Kod typu, model (nazwa homologacyjna): DAW,
E. Odmiany: 3 , 4 lub 5 –drzwiowa, kombi,
F. Rodzaj: samochód osobowy, M1,
G. Podrodzaj: 5-drzwiowy,
H. Przeznaczenie: nieokreślone
I. Numer homologacji krajowej MTIGM: PL*0691*00,
J. Przykład VIN-u:
WF0AXXGC0A3C75048,
K. Powyższe dane dotyczące pojazdów o numerze nadwozia ( VIN ) rozpoczynających
się od numeru:
WF0AXXGC0A3C75048,
L. Wygląd pojazdu:
--
Informa
cje o pojeździe:
Położenie wybitego
numeru nadwozia:
Numer identyfikacyjny pojazdu
(VIN) stanowi numer nadwozia
(podwozia), składa się z 17 zna-
ków i jest wybity we wnętrzu
samochodu na podłodze z prawej
strony siedzenia pasażera (pod
pokrywą)
2
Położenie numeru silnika:
Numer silnika znajduje się na
kadłubie silnika w jego dolnej.
Jest powtórzony na głowicy z
lewej strony.

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80
Tel: 0-22/811-02-97; 0-22/811-32-31 w. 160 - sprawy techn.-merytoryczne;
0-22/811-32-31 w. 172 - zamówienia;
Data:
wrzesień
2003
Fax: 0-22/811-09-06
1

Dane techniczno –
diagnostyczne
pojazdów
Nr
S-0167
Ark. 2
Arkuszy 7
DANE TECHNICZNE I HOMOLOGACYJNE POJAZDU: FORD FOCUS 1.8 TDCi
Lp
Wielkość
Jednostka
Wartość
Uwagi
3
Położenie tabliczki zna-
mionowej:
Tabliczka znamionowa znajduje
się na górnej belce wzmocnienia
czołowego.
4
Zasady rozpoznawania
(modelu roku):
Symbol znajdujący się na 11 i 12
miejscu oznacza rok i miesiąc
produkcji.
--
5
Masa własna:
[kg]
1269
6
Dopuszczalna masa cał-
kowita, (administracyjna w
kraju):
[kg[
1710
7
Ilość osi:
[szt]
2
8
Ilość kół:
[szt]
2+2

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80
Tel: 0-22/811-02-97; 0-22/811-32-31 w. 160 - sprawy techn.-merytoryczne;
0-22/811-32-31 w. 172 - zamówienia;
Data:
wrzesień
2003
Fax: 0-22/811-09-06

Dane techniczno –
diagnostyczne
pojazdów
Nr
S-0167
Ark. 3
Arkuszy 7
DANE TECHNICZNE I HOMOLOGACYJNE POJAZDU: FORD FOCUS 1.8 TDCi
Lp
Wielkość
Jednostka
Wartość
Uwagi
9
Rozkład
dopuszczal-
nej masy
całkowitej
na osie:
[kg]
965
1
[kN]
9.65
[kg]
905
2
[kN]
9.05
10 Dopusz-
czalna ma-
sa całkowita
przyczepy:
z hamul-
cem:
[kg]
1200
bez hamul-
ca:
[kg]
620
11 Największa
liczba
miejsc:
do siedze-
nia
[szt]
5
--
12 Nominalny rozmiar opon:
[mm/cal]
185/65 R14 83U
13 Dopuszczalne rozmiary
opon:
[mm/cal]
195/60 R15 83U
195/60 R15 81V
14
Ciśnienie
w kołach
przednich:
Obciążenie do
3 osób
[MPa]
0.22
Dla nominalnego rozmiaru
opon.
Obciażenie
max
[MPa]
0.23
Ciśnienie
w kołach
tylnych
Obciążenie do
3 osób
[MPa]
0.22
Obciażenie
max
[MPa]
0.31
15
Prędkość maksymalna:
[km/h]
184

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80
Tel: 0-22/811-02-97; 0-22/811-32-31 w. 160 - sprawy techn.-merytoryczne;
0-22/811-32-31 w. 172 - zamówienia;
Data:
wrzesień
2003
Fax: 0-22/811-09-06

Dane techniczno –
diagnostyczne
pojazdów
Nr
S-0167
Ark. 4
Arkuszy 7
DANE TECHNICZNE I HOMOLOGACYJNE POJAZDU: FORD FOCUS 1.8 TDCi
Lp
Wielkość
Jednostka
Wartość
Uwagi
16 Nominalna wartość usta-
wienia świateł mijania w
płaszczyźnie pionowej:
[cm/10m]
10
[%]
1.0
17 Nominalna wartość usta-
wienia świateł drogowych
w płaszczyźnie pionowej
(tylko dla układów cztero-
reflektorowych):
Układ jednoreflektorowy
[cm/10m]
-----------------
[%]
------------------
18 Nominalna wartość usta-
wienia świateł przeciwm-
głowych przednich w
płaszczyźnie pionowej
(tyko dla pojazdów fa-
brycznie wyposażonych w
światła przeciwmgłowe):
[cm/10m]
20
[%]
2.0
--
19 Maksymalna zmiana
ustawienia świateł w wy-
niku działania korektora
świateł mijania:
[cm/10m]
Ok.20
[%]
Ok.2.0
20 Minimalna wymagana siła
hamowania hamulca ro-
boczego:
[kN]
8,55
21 Minimalna wymagana siła
hamowania hamulca po-
stojowego:
[kN]
2,74
22 Rozwiązanie konstrukcyj-
ne (homologowane) ha-
mulca awaryjnego:
Hamulec awaryjny stanowi każdy z obwodów hamulca roboczego.
23 Rozwiązanie konstrukcyj-
ne (homologowane) ha-
mulca postojowego:
Hamulec jest uruchamiany mechanicznie dźwignią zamontowaną w podłodze,
która za pośrednictwem linki działa na koła osi tylnej.
24 Przełożenie korektora
hamowania:
BD

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80
Tel: 0-22/811-02-97; 0-22/811-32-31 w. 160 - sprawy techn.-merytoryczne;
0-22/811-32-31 w. 172 - zamówienia;
Data:
wrzesień
2003
Fax: 0-22/811-09-06

Dane techniczno –
diagnostyczne
pojazdów
Nr
S-0167
Ark. 5
Arkuszy 7
DANE TECHNICZNE I HOMOLOGACYJNE POJAZDU: FORD FOCUS 1.8 TDCi
Lp
Wielkość
Jednostka
Wartość
Uwagi
25 Największy dopuszczalny
ruch jałowy koła kierowni-
cy:
[
o
]
6
26 Rozstaw
kół
przednich:
[mm]
1484
tylnych:
[mm]
1477
27 Zbieżność kół przednich:
[mm]
0±1.5
Wielkość regu-
lowana.
Warunki pomiaru: pojazd
nieobciążony, pusty zbior-
nik paliwa.
[
o
]
0
o
±15’
28 Kąt pochylenia kół przed-
nich:
[
o
]
-0
o
32’±1
o
17’
Wielkość niere-
gulowana.
29 Kąt wyprzedzenia osi
sworznia zwrotnicy:
[
o
]
3
o
±1
o
±1
o
6’
Wielkość niere-
gulowana.
30 Kąt pochylenia osi sworz-
nia zwrotnicy.
[
o
]
BD
31 Zbieżność kół tylnych:
[mm]
3±1.20
Wielkość regu-
lowana.
--
[
o
]
0
o
30’±
32 Kąt pochylenia kół tylnych:
[
o
]
-0
o
58’±1
o
20’
Wielkość niere-
gulowana.
33
Dopuszczalna nieślado-
wość kół:
[mm]
29.54
Wg. przepisów MTiGM
lub tzw. offset:
[
o
]
BD
Brak danych producenta.
34
Dopuszczalna nierówno-
ległość osi:
Wg. przepisów MTiGM.
[mm]
21
lub tzw. setback:
[
o
]
BD
Brak danych producenta.
35 Skrętnosć
kół przed-
nich:
s
koło we-
wnętrzne:
[
o
]
BD
koło ze-
wnętrzne:
[
o
]
BD
36 Parametr
sprawności
amortyzato-
rów:
przednich:
[%]
30
Dla urządzeń przeprowa-
dzających pomiar metodą
EUSAMA
tylnych:
[%]
20

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80
Tel: 0-22/811-02-97; 0-22/811-32-31 w. 160 - sprawy techn.-merytoryczne;
0-22/811-32-31 w. 172 - zamówienia;
Data:
wrzesień
2003
Fax: 0-22/811-09-06
[ Pobierz całość w formacie PDF ]